Skip to main content

Da bismo najpre u potpunosti razumeli šta znači skalabilnost, ilustrovaćemo je kroz primer koji je svima jasan. Razmišljati o skalabilnosti je uvideti sposobnost šešira da se skupi ili proširi kako bi savršeno odgovarao glavi bilo koje osobe. Bez obzira na to da li je glava velika ili mala, šešir se može prilagoditi bez gubitka svog stila ili udobnosti.

Kada ovaj primer primenimo na tehnološki svet, skalabilnost bi mogla biti sposobnost aplikacije da se istovremeno koristi od miliona korisnika, bez obzira na to koliko su ti korisnici aktivni ili šta tačno rade unutar te aplikacije.
Ako aplikacija može da održava brzinu i performanse čak i kada je pod velikim opterećenjem, možemo reći da je skalabilna.

U poslovnom svetu, to bi moglo biti kao sposobnost malog preduzeća da brzo poveća proizvodnju ili usluge kako bi zadovoljilo rastuću potražnju bez gubitka kvaliteta ili isporuke na vreme. U suštini, skalabilnost je kao elastika – može se protegnuti kako bi se prilagodila različitim situacijama ili zahtevima, ali se ipak vraća u svoj prvobitni oblik bez gubitka svojih karakteristika.

In medias res – o izazovima

Tranzicija preduzeća, bilo da je reč iz mikro u srednje ili iz srednjeg u marko, često je ključni trenutak koji donosi brojne izazove. Proces rasta kompanije i životni vek kompanije su normalne vrednote, koje moraju da postoje. Da bi se vešto upravljalo njima i celokupnom transformacijom, očekuje se pažljivo planiranje i strategija kako bi se prevazišle potencijalne poteškoće i osiguralo uspešno dalje poslovanje. Pre nego što se takve promene dese i postanu goruće, važno je da kompanije budu upoznate sa mogućim izazovima i da se proaktivno pozabave temom transformacije organizacije.

Prilagođavanje internih procesa

Jedan od najčešćih i najbitnijih izazova s kojima se suočavaju kompanije u ovakvim tranzicijama jeste prilagođavanje internih procesa. Mikro preduzeća često imaju jednostavnije procese i strukturu nego srednja ili makro preduzeća. Kada se povećava obim poslovanja, potrebno je redefinisati procese, uspostaviti jasne hijerarhije i odgovornosti, kao i implementirati efikasnije načine komunikacije unutar organizacije.

Finansijski aspekt

Takođe predstavlja značajan izazov. Rastući obim poslovanja zahteva veće investicije u infrastrukturu, ljudske resurse, marketing i druge oblasti. Kompanije se često suočavaju s potrebom za prilagođavanjem finansijske strategije kako bi se osiguralo održavanje likvidnosti i stabilnosti tokom tranzicije.

Pored toga, menadžment tim se često suočava sa izazovom prilagođavanja novim ulogama i odgovornostima. Ono što je funkcionisalo u mikro preduzeću može zahtevati drugačiji pristup ili strukturu kada preduzeće postane srednje ili makro. Razvoj liderstva i timskog duha postaje ključan kako bi se osigurala efikasna koordinacija i vođenje timova u novim okolnostima.

Kultura organizacije

Kultura organizacije takođe zahteva pažljivo upravljanje tokom tranzicije. Promene u veličini i strukturi preduzeća mogu uticati na atmosferu, vrednosti i način rada unutar kompanije. Važno je uspostaviti jasne vrednosti i ciljeve kako bi se očuvala pozitivna organizaciona kultura i motivacija zaposlenih.

Uvođenje ovih tema na početku tranzicije može pomoći kompanijama da se bolje pripreme za izazove koje donosi rast i transformacija. Proaktivno upravljanje internim procesima, finansijama, timskim dinamikama i organizacionom kulturom ključno je za uspešnu tranziciju i održavanje konkurentnosti u promenljivom poslovnom okruženju.

Uloga softverskih rešenja u skalabilnosti poslovanja

Softverska rešenja igraju bitnu ulogu u olakšavanju skalabilnosti poslovanja, posebno za rastuće kompanije koje se suočavaju sa izazovima prilagođavanja promenama u obimu, zahtevima i složenosti poslovanja.

Jedan od glavnih načina na koje softverska rešenja olakšavaju skalabilnost jeste kroz automatizaciju procesa. ERP (Enterprise resource planning) sistemi integrišu različite funkcije unutar kompanije (npr. finansije, prodaja, nabavka, ljudski resursi) u jedinstvenu platformu. Ovo omogućava efikasnije upravljanje resursima, bolju transparentnost poslovanja i prilagodljivost pri skaliranju operacija.

CRM (Customer Relationship Management) softveri, poput Salesforce-a ili HubSpot-a, fokusirani su na upravljanje odnosima sa korisnicima. Kroz analizu podataka o kupcima, praćenje interakcija i automatizaciju marketinških i prodajnih procesa, CRM alati omogućavaju kompanijama da efikasnije upravljaju rastućim bazama klijenata i pruže personalizovanu uslugu.

BI (Business Intelligence) alati, kao što su Tableau, Power BI ili Qlik, pružaju naprednu analitiku i vizualizaciju podataka. Ovi alati omogućavaju kompanijama da bolje razumeju svoje poslovanje, identifikuju trendove, predvide buduće potrebe i donose informisane poslovne odluke, što je ključno za efikasno upravljanje rastom.

Postoje, naravno i brojni specijalizovani softverski alati za različite funkcije, poput upravljanja projektima, logistikom, HR-om ili proizvodnjom, koji pružaju konkretne funkcionalnosti i podršku u skaliranju specifičnih operacija unutar kompanije.

M&I Systems prkosi izazovima

M&I Systems Group pristupa problemu skalabilnosti kroz jedinstvenu metodologiju i tehnološke platforme, s fokusom na inovacijama i sveobuhvatnosti kako bi kompanijama pomogao da ostvare pun potencijal poslovanja.

Ključni deo pristupa M&I Systems Group je BEYOND DIGITAL platforma. Ova platforma predstavlja integraciju svetski priznatih tehnologija i rešenja razvijenih unutar same kompanije. Ona je dizajnirana sa ciljem da za svaki problem poslovanja nudi rešenje na jednom mestu, da omogući fleksibilnost i modularnost, što je ključno za brzo prilagođavanje promenljivim tržišnim uslovima.

Jedan od glavnih elemenata BEYOND DIGITAL platforme je njen sveobuhvatan pristup poslovanju. Ova platforma nije samo softversko rešenje, već integriše i digitalne strategije, procese transformacije, obuke zaposlenih i podršku korisnicima. To omogućava kompanijama da imaju sveobuhvatan pristup skalabilnosti, uzimajući u obzir ne samo tehnološke aspekte, već i organizacione i ljudske faktore.

Takođe, BEYOND DIGITAL platforma je modularna, što znači da kompanije mogu odabrati konkretne module ili funkcionalnosti koje odgovaraju njihovim trenutnim potrebama, a kasnije ih proširivati ili prilagođavati kako poslovanje raste. Ovo je posebno važno za rastuće kompanije koje se suočavaju sa brzim promenama i potrebom za agilnim pristupom.

M&I Systems Group pruža podršku kroz stručnjake i konsultante koji imaju bogato iskustvo u implementaciji tehnoloških rešenja za skalabilnost. Oni rade zajedno sa kompanijama kako bi razumeli njihove specifične potrebe i ciljeve, prilagodili rešenja i pružili kontinuiranu podršku tokom procesa implementacije i optimizacije.

Kroz ove inovativne i sveobuhvatne pristupe, M&I Systems Group pomaže kompanijama da ostvare skalabilnost koja je ključna za dugoročni uspeh i konkurentnost na tržištu.

Skalabilnost iz redova M&I Systems

Pre implementacije ERP ili SAP sistema, stručnjaci M&I Systems Group savetuju kompanijama da detaljno razmotre svoje poslovne procese i identifikuju ključne oblasti koje zahtevaju optimizaciju. Važno je da kompanije razumeju kako digitalne transformacije mogu unaprediti ove procese i učiniti ih efikasnijim, što je ključno za ostvarivanje konkurentske prednosti i dugoročnu održivost​ (M&I Systems Group)​.

Eksperti iz M&I kompanije imaju bogato iskustvo kada je rešavanje izazova skalabilnosti u pitanju. Nekoliko sledećih redaka ticaće se upravo toga šta treba preduzeti na samom početku.

Analiza procesa je nešto od čega se treba početi. Razumevanja i dokumentovanje trenutnih poslovnih procesa je korak koji nužno prethodi bilo kakvoj implementaciji nove tehnologiji. To se svakako pokazalo kao važno kada je reč o onome što je M&I imao u svom iskustvu.

Odabir prave tehnologije, dalje, podrazumeva odabir tehnoloških rešenja kojaodgovaraju potrebama kompanije, uzimajući u obzir trenutnu infrastrukturu i buduće ciljeve.

Partnerstvo sa stručnjacima podrazumeva važnost mentorstva u procesu i može značajno pomoći u navigaciji kroz proces digitalne transformacije.

Postepena implementacija pokazala se kao odličan potez. Ciljano uvođenje novih sistema korak po korak, minimizuje rizik i omogućava zaposlenima da se polako i gotovo neprimetno prilagode novim procesa.

Među pesimistima često je uvreženo mišljenje da ne postoje izazovi, već samo problemi. Ipak, važnu razliku pravi mogućnost da se izazovi prevaziđu i okrenu u sopstvenu korist. Ukoliko u tom procesu učestvuju i oni kojima je rešavanje izazova, izazov sam po sebi, očekujte da će vaša firma tranziciju proći mnogo lakše.