Podrška

Digitalna transformacija ne znači samo sticanje konkurentske prednosti, nego predstavlja i opstanak na tržištu. Kako bi se iskoristio pun potencijal digitalizacije, potreban je pouzdan, strateški partner na celom putu transformacije kompanije.

Kako bismo zajedno savladali prepreke koje se nameću, naši timovi su za preko 300 klijenata dostupni 24h, 7 dana u nedelji, tokom cele godine i efikasno i brzo rešavaju sve izazove i zahteve.

Dostupni kanali podrške:

Strategija upravljanja IT uslugama je ključna za odlično iskustvo za sve korisnike i klijente. To znači da smo osigurali da naša mreža radi kontinuirano, da se suočava sa najmanjim zastojima i da se osigura da se tehničke poteškoće rešavaju efikasno i na vreme.

Da bi svaki naš klijent bezbrižno završio svoj radni dan, omogućavamo fleksibilan način ugovaranja potrebnog nivoa podrške, sa klauzulom da na kvartalnom nivou, a sve spram klijentovih objektivnih potreba, vršimo usklađivanje i promenu ugovorenog nivoa podrške, što je izbor svakog kiljenta pojedinačno.

Kako nam je klijent zaista na prvom mestu i gledamo na svaku saradnju kao dugoročno parterstvo, sve ugovorene benefite koje klijent ne iskoristi u kvartalnom periodu, prenose se u naredni period.