Business Process Management

Put ka optimizaciji poslovnih procesa

Značaj upravljanja poslovnim procesima (Business Process Management – BPM) u uslovima savremenog poslovanja konstantno raste i predstavlja jedan od načina da se postigne konkurentska prednost za svaku kompaniju. Važno je na vreme prepoznati prednosti i mogućnosti koje donosi kontinuirano upravljanje poslovnim procesima.

BPM je metodološki pristup usmeren unapređenju poslovanja i odgovara na sledeća pitanja:
Kako dizajnirati i komunicirati poslovni proces?
Kako osigurati optimalno izvršavanje poslovnog procesa?
Kako kvalitetno upravljati poslovnim procesom?
Kako osigurati usklađenost sa različitim pravilima i zakonima?
Kako osigurati tehnološku podršku izvršavanju poslovnog procesa?
Kako pratiti performanse poslovnog procesa?

Koncept koji M&I Systems Group nudi, povezuje strategiju preduzeća sa organizacijom svih uključenih poslovnih jedinica, nudeći procesni pogled i integraciju sa informacijskom tehnologijom u svrhu korišćenja poslovnih prilika i maksimalne kontrole nad troškovima poslovanja.