Konsalting

Danas, savremene i uspešne kompanije shvataju da moraju da se kreću brzo, ali sa više empatije i otvorenosti ka svakodnevnim promenama.

M&I Systems Grupa predstavlja pouzdanog partnera za uspostavljanje pravila novog i modernog načina poslovanja. Primenjujemo inovacije koje pokreću eksponencijalni uticaj na promenu načina na koji se posao obavlja.

Naš konsultantski pristup pomaže organizacijama da iskoriste tehnologiju i inovacije kako bi oblikovale svoje tehnološke vizije, uspešno realizovale proces digitalne transformacije i ponovo postavile svoje poslovanje kako bi stvorile izuzetnu, održivu vrednost od svojih ulaganja u tehnologiju.

Ekspertski tim naše Grupe pomaže da identifikujete i rešite izazove koji stoje na putu vašeg rasta i napretka:

Analiza poslovnih procesa jedne kompanije

Podrazumeva odlazak na teren kod klijenta, razgovor sa ključnim korisnicima, snimanje trenutnog stanja i načina rada u postojećoj aplikaciji.

Razmatranje i predlog budućeg načina rada u novom informacionom sistemu

Na osnovu trenutnog stanja identifikuju se dobre prakse, ali i slabosti i poteškoće u trenutnom radu i teži se ka optimizaciji poslovnih procesa kroz novi ERP ili drugi sistem.

Izrada konceptualnog dizajna

Prethodna dva koraka se objedinjuju u dokument zvani Konceptualni dizajn (Business Blueprint) koji se potvrđuje od strane klijenta i na osnovu kojeg se vrši dalja postavka sistema.

Izrada funkcionalnih specifikacija za razvoj

Svi dodatna poboljšanja postojećeg ERP ili drugog softverskog rešenja zahtevaju izradu detaljne specifikacije koja se šalje programeru na razvoj.

Pomoć programerima i testiranje novog rešenja

Zajedno sa programerom radi se na rešavanju novih zahteva uz poštovanje postojeće ili izrade nove biznis logike u sistemu.

Konfiguracija i podešavanje sistema

Postavka sistema obuhvata migraciju testnih podataka, postavku dokumenata, izradu izveštaja i štampi u skladu sa poslovnim procesom definisanim u konceptualnom dizajnu.

Testiranje budućeg načina rada kroz ERP sistem zajedno sa klijentom

Prezentacija budućeg rešenja klijentu i finalna podešavanja.

Izrada korisničkih uputstava i obuka korisnika za rad

Prave se korisnička uputstva koja prate svaki poslovni proces hronološki, a korisnici se uz uputstva, na licu mesta, obučavaju za rad u ERP sistemu.

Migracija podataka

Nakon potvrde celokupnog procesa i obuke korisnika vrši se finalno migriranje postojećih podataka od klijenta u novu bazu koju koristi ERP sistem.

Puštanje sistema u produkciju i pružanje podrške korisnicima

Nakon puštanja sistema u produkciju, korisnicima se pruža svakodnevna podrška, otklanjaju se potencijalni problemi i rešavaju nejasnoće u radu. Takođe sa upoznavanjem novog sistema pojavljuje se i potreba za dodatnim poboljšanjima i novim zahtevima koji se sprovode kroz redovan proces podrške.