Business Process Analysis

Napredni alati u službi lukrativnog poslovanja

Optimalno korišćenje procesa i resursa dovodi do uvećanja prihoda, a prvi korak i najefikasniji način na tom putu je optimizacija poslovnih procesa.

BPA (Business Process Analysis) predstavlja analizu poslovnih procesa, podrška je rastu prihoda, razvoju poslovanja i zadovoljstvu klijenata, pripremi za digitalnu transformaciju, kroz kontinuirano unapređenje poslovnih procesa i automatizaciju toka poslovanja na naprednoj tehnološkoj platformi.

Put progresa

 • Poboljšanje ukupne efikasnosti posla – resursi se optimalno koriste i eliminiše se rasipanje
 • Povećanje agilnostI procesa – fleksibilni poslovni I IT procesi osiguravaju blagovremene reakcije na promenljive tržišne uslove, poslovne modele i zahteve kupaca
 • Povećanje efikasnosti procesa – poboljšane performanse procesa analize radi otklanjanja suvišnih i duplih koraka
 • Prvi korak ka digitalnoj transformaciji
 • Smanjenje vremena za digitalizaciju – skrećeni period dizajniranja novog procesa za implementaciju u IT sistem

Najbolji kandidati za uvođenje promena

 • Veliki obim zadataka
 • Veliki broj ljudi i sektora u procesu
 • Uticaj na druge procese i sisteme
 • Potreba za revizijom

Odabrane industrije

 • Finansijski sektor – banke i osiguravajuća društva
 • Naftne kompanije
 • Javne uprave
 • Logistika

Tehnologije i metodologije

Projekat realizujemo kroz faze:

 • Dokumentovanje postojećih procesa i njihovih zavisnosti, podataka i IT aplikacija u kompaniji
 • Dizajn “process to be” sa usklađivanjem sa korporativnom strategijom
 • Analizira i predlog optimizacije procesa sa ciljem smanjenja kompleksnosti procesa i troškova

Pružamo sveobuhvatne usluge i ekspertizu konsaltinga kroz metodološki, analitički i tehničko-tehnološki pristupa, koristeći najsavremenije alate:

 • ARIS Platform Tools&Management
 • Business Process Management
 • Business Process Analysis
 • Process Optimization
 • Enterprise Architecture
 • Process intelligence & Performance Management
 • Process mining
 • Goverance, Risk & Compliance
 • Lean and Six Sigma

Process Intelligence (PI)

Otkrijte, analizirajte i pratite – put ka poboljšanju procesa

Ukoliko ključni indikatori poslovne perofrmanse sugerišu da vaši procesi ne posluju sa maksimalnom efikasnošću, prvo pitanje je odakle započeti poboljšanje. Bez jasnog razumevanja svakog poslovnog procesa – ne samo na nivou dizajna ili implementacije već i na detaljnom izvršnom nivou – nećete imati realan uvid u osnovne uzroke neefikasnosti. Pronađite uska grla i zatvorite gapove uz pomoć praćenja performanse procesa.

Benefiti

Korišćenjem procesno orijentisane tehnologije i proceduralnih modela, rešenje za procesnu inteligenciju omogućava definisanje procesnih ciljeva i istovremeno merenje, nadzor, analizu i optimizaciju stvanrno izvršavanih (as executed) poslovnih procesa u realnom vremenu. Tehnološko rešenje za procesnu inteligenciju utemeljeno je na ARIS rešenjima – ARIS Process Performance Manager ( ARIS PPM) i Aris MashZone.

Takvo tehnološko rešenje omogućava sledeće funkcionalnosti:

 • Interna i eksterna analiza podatakau svrhu unapređenja razmene podataka (strategic dashboarding)
 • Automatska identifikacija poslovnih procesau svrhu veće transparentnosti (process discovery)
 • Analiza istorijskih podataka(history data) radi prepoznavanja i uklanjanja slabosti (process analytics)
 • Benchmaring procesa u svrhu analizei prepoznavanja najbolje interne prakse (process benchmarking)
 • Praćenje poslovne aktivnostiu svrhu bržeg prepoznavanja i rešavanja problema (Business Activity Monitoring)
 • Organizaciona analizau svrhu otkrivanja stvarnih struktura timova (Networking)
 • Kompleksna analiza procesnih aktivnosti(Complex Event Processing)
 • Automatski otkrijte end-to-end procese iz ERP-a, CRM-a i drugih sistema
 • Pratite i analizirajte performansu i strukturu poslovnih procesa
 • Identifikujte najbolje prakse poslovanja i konkretne mere optimizacije
 • Optimizujte strukture timova i saradnje
 • Jednostavno analizirajte varijacije u standardnim procesima
 • Modelujte as-is procese koji priužaju uvid u stvarnu vizualizaciju procesa

Funkcionalnosti

Koncept Procesne inteligencije (Process Intelligence) donosi sasvim novu, do sada gotovo neviđenu kombinaciju korporativne i procesne kontrole na strateškom, taktičnom i operativnom nivou. Ukoliko KPI-evi (vreme, trošak, količina, rizik itd.) odstupaju od očekivanih vrednosti, moguće je analizirati uzorke unutar poslovnih procesa. Na taj način je moguće sprovesti korektivne akcije odmah, u realnom vremenu, pre nego što kritični pokazatelji počnu uticati na poslovanje kompanije.

Governance, Risk and Compliance (GRC)

Sistemi koji funkcionišu. Agilni procesi. Pametnije odluke.

GRC pomaže kompanijama da zadovolje interne i eksterne zakonske i regulatorne zahteve istovremeno upravljajući poslovnim rizicima. Dostupna procesno vođena rešenja kombinuju Business Process Analysis (BPA) sa modelima toka rada (workflows) prihvatljivim i dovoljnim za reviziju i interni i/ili eksterni audit, pretvarajući na taj način Risk & Compliance Management u alat za strateško upravljanje.

Prednosti

 • Kontrola i prihvatljivi nivoi rizika
 • Identifikacija i smanjenje rizik
 • Povećanje poslovne agilnosti i efikasnosti
 • Identifikacija neusaglašenosti
 • Brže prilagođavanje novim regulativama i propisima
 • Analiza zakonodavstva i propisa
 • Integracija svih regulatornih zahteva u jedan pristup i interni kontrolni sistem (ICS)
 • Poboljšanje monitoringa i izveštavanja
 • Konzistentnost podataka i izveštaja

Funkcionalnosti

Audit Management

Upravljanje revizijom (Audit management) pomaže internim revizorima/auditorima pri upravljanju dokumentacijom, rasporedu revizorskih zadataka, upravljanju vremenom i izveštavanjem. U svrhu osiguravanja doslednih informacija, sadržajem vezanim uz GRC (npr. politike, dokazi o provedenim testovima i kontrolama, izveštaji o incidentima, prethodni nalazi revizije itd.) u potpunosti se upravlja unutar dostupnog tehnološkog GRC rešenja.

Policy Management

Upravljanje politikama (Policy management) nudi potpuno integralni tok rada za Policy management i GRC management. Povezujući uspostavljene politike sa pravilima, rizicima i procesima, omogućava se uspostavljanje “korporacione kulture usklađivanja” čime se umanjuju rizici. Čuvano u centralnom repozitoriju, postojeće politike je moguće “mapirati” u poslovni kontekst sa jasno definisanim odgovornostima, procesima na koje se odnose, ili drugim vezanim “objektima” (organizacionim delovima, dokumentima itd.).

Efektivni Complience & Risk Management

Upravljanje usklađivanjem (Compliance management) pomaže za to obučenim profesionalcima dokumentacijom, defisanim modelima toka aktivnosti (workflow), izveštajima i vizualizacijom kontrolnih ciljeva, kontrola i pridruženih rizika, anketama i (samo)procenjivanjem, testiranjem i saniranjem nedostataka; uspostavljajući na taj način sistem redovne procene efikasnosti i izveštavanja odgovornih tela o statusu i nalazima.

Risk Management

Upravljanje rizicima (Risk management) je već ustaljena praksa u finansijskom i energetskom sektoru, a vrlo brzo se širi i u ostale privredne sektore i industrije. Risk Management se bavi prepoznavanjem rizika koji ugrožavaju ostvarenje ciljeva kompanije – ostvarenjem postavljenih finansijskih ili “performanskih” ciljeva, ali i izbegavanjem “incidenata” koji mogu dovesti do direktnih gubitaka ili zakonskih neregularnosti.

Brzo prilagođavanje novim pravilima

Brzo prilagođavanje novim pravilima znači biti u toku sa promenama u postojećoj regulativi, ali i biti sposoban prilagoditi se novim regulatornim zahtevima. Da bi osigurali da kompanija deluje u skladu sa regulatornim zahtevima, potrebno je prepoznati uticaj tih zahteva, povezati ih sa odgovarajućim poslovnim procesima i procedurama, ali i s „ponašanjem“ kompanije.

Prenamena ili ponovno korišćenje poslovnih procesa

Usklađivanje vezanih izveštaja putem jedne tehnološke platforme sigurno će osigurati brzo prilagođavanje novim pravilima.