SAP rešenja

ERP softver za vašu kompaniju

Walker Interactive, The Dodge Group, Tesseract, Software 2000,Global Software, Quality Software Products, Computron, Ross Systems, IMRS, Lawson, JD Edwards, Cullinet, McCormack & Dodge, Management Science America…

Znate li šta je ovo?

Ovo je lista najvećih proizvođača ERP softvera 90-ih godina.

Znate li šta im je svima zajedničko?

Sve kompanije bile su američke i nijedna više ne postoji.

Znate li zašto?

Bile su orijentisane uglavnom na američko tržište i nisu shvatale značaj izazova koje donosi globalizacija i značaj zahteva za transformacijom poslovanja.

Koji su to izazovi i zahtevi bili?

Poslovni softver (ERP) mora istovremeno da podržava različite jezike, valute, zakonske sisteme, fiskalne godine i sl. Naravno, podrazumeva se da treba da bude prilagođen novim nadolazećim tehnologijama (client / server koncept, internet, …).

Ko je najuspešnije odgovorio na te izazove i zahteve?

SAP

Počevši od jednog klijenta i nekoliko zaposlenih 1972. godine, SAP je krenuo putem koji ne samo da će transformisati svet informacionih tehnologija, već i zauvek promeniti način na koji kompanije posluju. Sada, 50 godina kasnije, SAP je više nego ikad podstaknut pionirskim duhom koji je inspirisao njegove osnivače da kontinuirano transformišu IT industriju.

SAP u brojevima danas

SAP je lider na tržištu poslovnog softvera, sa više od 440.000 klijenata u više od 180 zemalja i 107.000 zaposlenih širom sveta. Oko 80% SAP klijenata su mala i srednja preduzeća. Ukupan prihod u 2021. iznosio je 27,84 milijarde evra, uključujući 9,4 milijarde evra od poslovanja u oblaku (za koje se očekuje da će dostići više od 22 milijarde evra do 2025).
SAP radi sa oko 22.700 partnera i razvija softverska rešenja za 25 industrija. U 2021. godini, broj zaposlenih u istraživanju i razvoju iznosio je 30% ukupnog broja zaposlenih. SAP ima više od 100 razvojnih lokacija širom sveta, uključujući 20 razvojnih centara SAP Labs i 17 Co-Innovation Labs. Danas, SAP klijenti ostvaruju 87% ukupne globalne trgovine (46 biliona dolara). 99 od 100 najvećih kompanija na svetu su SAP klijenti. 85 od 100 najvećih kompanija na svetu su kupci SAP S/4HANA.

SAP i M&I Systems Group

Saradnja je uspostavljena neposredno nakon pojave SAP-a na našem tržištu, početkom dvehiljaditih. Ne samo zato što su osnivači SAP-a i osnivač M&I Systems Group Prof. dr Neđo Balaban imali vrlo sličnu viziju razvoja poslovnog softvera i potrebe za transformacijom poslovanja, već i zato što smo bili svesni da će i neki od naših klijenata doseći potrebu za implementacijom globalnog poslovnog rešenja – izazov na koji smo bili spremni i za koji smo bili kvalifikovani. Naši konsultanti implementirali su svoju ekspertizu i iskustvo u optimizaciji poslovnih procesa, čimo smo klijentima omogućili optimalnu tranziciju sa našeg ERP-a na SAP.
2012. godine formalizovali smo našu saradnju i postali zvaničan SAP PartnerEdge.
Iza nas je od tada niz uspešnih implementacija i roll-out-a različitih SAP rešenja, uključujući i najnovija SAP S/4 HANA rešenja.

Naš tim

Naš SAP tim čine 22 konsultanta i eksperta, od kojih njih 9 imaju preko 15 godina radnog iskustva na SAP-u, a svaki od tih 9 konsultanata učestvovao je na preko 30 SAP projekata. Ukupno, naši konsultanti i eksperti imaju preko 220 godina radnog iskustva na SAP-u i uspešno učešće na preko 300 SAP projekata, što nas čini jednim od najznačajnijih regionalnih SAP partnera.

Po potrebi vrlo uspešno sarađujemo i sa ostalim SAP parnerima ili nezavisnim SAP ekspertima.

Transformacija poslovanja

Našim klijentima omogućavamo efikasnu i efektivnu digitalnu transformaciju poslovanja implementacijom najsavremenijih SAP rešenja (on-premise, u oblaku, ili hibridno).

Naš primarni cilj je da dobijete SAP program prilagođeno vašim poslovnim potrebama. Svojim znanjem, ekspertizom i posvećenošću uspostavljamo i negujemo dugoročne partnerske saradnje.

Naš SAP tim pruža usluge u kontekstu:

 • Implementacije SAP integrisanog poslovnog rešenja,
 • Integracije SAP rešenja sa drugim neSAP aplikacijama,
 • Korporativnog rollout SAP rešenja
 • Podrške i održavanja SAP rešenja,
 • Upgrade sistema,
 • Unapređenja postojećih funkcionalnosti kroz SAP standardna rešenja, SAP
 • Industrijska rešenja i/ili dodatne razvoje,
 • Razvoja novih funkcionalnosti u skladu sa poslovnim potrebama klijenta,
 • Service Desk podrška za klijente (24/7)

Postoji nekoliko ključnih faktora koji će opredeliti uspešnost realizacije SAP projekta:

 • Podrška top menadžmenta kompanije
 • Vođstvo projekta i projektna metodologija (ASAP metodologija)
 • Upravljanje promenama

Iskustvo našeg SAP tima obuhvata sledeće oblasti (SAP module i rešenja):

FI: Finansijsko računovodstvo
CO: Controling
MM: Upravljanje materijalima
SD: Prodaja i distribucija
PM: Održavanje pogona
PP: Planiranje proizvodnje
QM: Upravljanje kvalitetom
LE-WM: Logistika i upravljanje skladištem
HCM: Upravljanje ljudskim resursima
BPC: Poslovno planiranje i konsolidacija
BW: Izveštavanje
ABAP: Razvoji i interfejsi
BC: Tehnička podrška
PM: Upravljanje projektom