Beyond digital platform

Digitalno upravljanje svim aspektima poslovanja

Koncept i rešenje

Beyond Digital Platforma počiva na sveobuhvatnom metodološko-tehnološkom konceptu, koji omogućava digitalnu transformaciju i digitalizaciju poslovanja uzimajući u obzir sve ključne aspekte kompanije – arhitekturu, integracijske potrebe, poslovnu logiku i sistem podrške odlučivanju.

Platforma predstavlja holistički i modularan niz međusobno komplementarnih i fleksibilnih tehnoloških rešenja, sačinjen od kombinacije svetski priznatih tehnologija i rešenja koja su rezultat našeg sopstvenog razvoja.

Sama platforma nije u formatu jedne „zapakovane aplikacije“, ona je spoj različitih rešenja koja omogućavaju digitalno upravljanje svim aspektima vašeg poslovanja. Ovakav koncept omogućava da vaš IT postane vaša prednost. Kako sve kompanije imaju više različitih IT sistema koje koriste, ova platforma će omogućiti efikasnu integraciju i „komuniciranje“ ovih sistema.

Platforma omogućava digitalizaciju vaše poslovne logike i ono što budete radili biće podržano standardnim ili po vašoj meri prilagođenim informacionim sistemima. Analiza postojećih podataka i procesa u kompaniji rezultiraće kvalitetnim sistemom za donošenje odluka.

Nivoi uspostavljanja:

  • Business & IT Arhitecture
  • Integration
  • Aplication – Digital Business Logic
  • Decission Support – Business & Process Intelligence
  • Technologies

Procesi

1
Process Discovery
2
Process Analysis / Optimisation
3
Execution
4
Process Mining
5
RPA

Upravljanje procesima znači upravljanje poslovanjem

Nudimo okruženje koje omogućava unapređenje vaših poslovnih procesa. Učinite ih transparentnim, omogućite njihovo kontrolisanje i upravljanje, i učinite ih agilnim. Dobijate alate koji su potrebni za saradnju i funkcionisanje, a koji kao rezultat imaju end-to-end poslovanje i IT poboljšanje.

Vašoj kompaniji je omogućeno da sa sigurnošću ispuni sve interne i eksterne legalne zahteve i standarde, istovremeno upravljajući rizikom. Dobija se platforma za upravljenje poslovnim procesima koja je idealna za analizu i optimizaciju poslovnih procesa sa ciljem da se postigne što bolja produktivnosti. Na ovaj način ostvarujete kontinuirano unapređenje poslovnih procesa i kompanija je na putu da postane Digital Enterprise.

Integracija

1
Mobile Integration
2
Aplication Integration
3
B2B Integration
4
Integration Processing
5
Event Processing

Iskoristite sav potencijal informacionih sistema koji su u upotrebi u vašoj kompaniji

Povežite interne i eksterne IT sisteme i usluge, te ostvarite pravovremenu razmenu informacija, agilnu digitalnu transformaciju i stratešku konkurentsku prednost.

Poslovna logika

1
ERP Implementation / Development
2
SAP Implementation / Development
3
Stand Alone Modules
4
CRM
5
E-commerce

Glavni motor vašeg digitalnog ubrzanja

Ukoliko želite da je vaše back-office poslovanje stabilno i standardizovano, a da su istovremeno vaše interakcije sa klijentima fleksibilne, agilne i brze, omogućićemo vam da to realizujete digitalizacijom vaše poslovne logike.

Analitika i odluke

1
Business Intelligence
2
Business Dashboards
3
Visual Analytics
4
Predictive Analytics

Usavršavanje performansi moćnim procesnim alatima

Ukoliko ključni indikatori poslovnih performansi ukazuju na to da vaši poslovni procesi ne funkcionišu sa maksimalnom efikasnošću, ovaj nivo vam omogućava merenje i unapređenje performansi procesa na inovativan način. Koristite svu moć procesne inteligencije i, putem detaljnog praćenja performansi vaših procesa, bićete u mogućnosti da popunite praznine i otkrijete koja su to uska grla u vašem poslovanju.

Tehnologije

1
Postgres
2
DB2
3
Oracle
4
MS SQL
5
Java
6
Spring Boot
7
Elasticsearch
8
Angular
9
Electron
10
NgRx
11
Android
12
PHP

Kompatibilne tehnologije u službi holističkog poslovnog sistema

Cross-technology timovi su usluga koja se posebno ističe u situacijama kada klijent ima softver u jednoj tehnologiji, a želi novi softver u drugoj tehnologiji ili ukoliko postoji zahtev da različiti delovi sistema budu urađeni korišćenjem različitih tehnologija. Kako su pored tehnologije neophodni okruženje i alati koji će podržati proces razvoja, svaki naš projekat ima prilagođen „setup“ u skladu sa potrebama.