Poslovna analitika

Agilni procesi. Moćne analize. Pametnije odluke.

Procesi

Proces nije samo nešto što vaša kompanija radi, procesi su vaš posao. Međutim, u mnogim kompanijama, procesi nisu jasno identifikovani ili funkcionišu na neefikasan način. Bez obzira šta je delatnost vašeg poslovanja, digitalni pristup procesima će u velikoj meri i na način koji omogućava merljivost, omogućiti poboljšanje poslovanja.

Šta su činjenice?

Svaka kompanija temelji svoje poslovanje na poslovnim procesima, nezavisno od njene veličine ili segmenta u kojem posluje.
Efikasni procesi omogućavaju kompaniji da svojim proizvodima i uslugama dođe do korisnika brže od svojih konkurenata i da brzo odgovori na tržišne promene. BPA obuhvata dizajn, analizu, optimizaciju i komunikaciju poslovnih procesa.

Koji su ključni proizvodi?

ARIS Business Strategy
ARIS Architect/ARIS Designer

ARIS Connect
ARIS for SAP® Solutions

Model-to-Execute
ARIS Process Governance

ARIS Simulation