CRM - Customer Relationship Management

Sinhronitet. Sinergija. Slušanje. Sklad.

Salesforce već dugi niz godina drži vodeću poziciju kao najbolja CRM (Customer Relationship Management) platforma na svetu, zahvaljujući vizionarskom pristupu i strateškim pravcima razvoja. Kompanija je svoju diferencijaciju na tržištu postigla sinergijskim pristupom i aktivnim uključivanjem svojih poslovnih korisnika i zajednice u razvoju platforme.

M&I Systems Group je licencirani partner kompanije Salesforce od 2020. godine. Sa specijalizovanim timovima za Service Cloud, Sales Cloud, Marketing Cloud i Community Cloud, primenjujemo svoja znanja i stručnost na rešenjima za domaće i internacionalne klijente, omogućavajući im sveobuhvatan i jednostavan pristup svim segmentima njihovog poslovanja, i sinhonizujući procese u skladne i visokooperativne sisteme.

Zašto Salesforce CRM?

Bez obzira na industriju poslovanja, potrebe savremenog tržišta nameću modifikaciju poslovnih modela i digitalnu transformaciju kompanija. Automatizacijom procesa i dostupnošću alata za upravljanje podacima, povećava se produktivnost i tržišna konkurentnost, a smanjuju se troškovi nepotrebnih procedura.

Uvođenjem Salesforce rešenja svi podaci jednog sistema se ažuriraju i čuvaju na Cloud-u, a pristup njima imaju svi timovi, u bilo kom trenutku, sa bilo koje lokacije. Umrežavanjem komunikacije i informacija, stiče se uvid u celokupno poslovanje sa mogućnošću blagovremene reakcije.

Strateški pristup za uspeh uz CRM

Istraživanja pokazuju da se čak 91% korisnika okreće brendovima koji personalizuju svoje proizvode i usluge.

U savremenom poslovanju, strateška odluka koja pravi razliku u pozicioniranju na tržištu je preusmerenje celokupnog poslovanja na slušanje potreba korisnika, dok sam proizvod postaje nešto što se podrazumeva. Ovakav pristup (customer-centric approach) pored kontinuiranog razvijanja proizvoda, procesa i prodaje, podrazumeva sagledavanje i unapređivanje sva tri aspekta, ali iz perspektive krajnjeg potrošača.

Kako bi korisnik doživeo jedinstveno i personalizovano iskustvo, M&I Systems Group implementira Salesforce alate koje omogućavaju kompanijama holistički, takozvani “360 stepeni” pristup poslovanju, kao i uvid u korisničko putovanje na osnovu kojeg se donose dalje strateške odluke. Kreiranje ovakvog ekosistema je primenjivo na svaki tip i veličinu kompanije. Sinhronizovanjem svih timova u okviru sistema obezbeđuje se blagovremen protok informacija i njegovo bešumno funkcionisanje.