Skip to main content

Sav je svet, u doba objavljivanja ovog teksta, u znaku 1.maja, dana koji simboliše borbu za radnička prava i dostojanstvene uslove rada. Ovaj tekst stremi osvrtanju na važnost integrisanja digitalnih inovacija u upravljanje ljudskim resursima, koji i danas čine okosnicu uspeha. Jer bez ljudi i njihove požrtvovanosti, svaka dalja priča je bez dobrog temelja. Prvi maj nije tu samo da slavi dostignuća radničkog pokreta, već i da često podseća na aktuelne izazove i prilike u savremenom poslovnom svetu.

Fokusirano kroz objektiv digitalizacije, danas se otvaraju nova pitanja o balansu između efikasnosti poslovanja i očuvanju radničkih prava. Zbog toga ćemo kroz ovaj kontekst, razmatrati kako digitalne tehnologije mogu podržati unapređenje uslova rada i istovremeno obezbediti pravednost i poštovanje prava zaposlenih.
Ipak je međunarodni praznik rada nastao iz borbe radničke klase za dostojanstvene uslove.

Reč, dve o Upravljanju ljudskim resursima

Kada govorimo o dobrom planiranju poslovanja, najpre govorimo o dobroj sistematizaciji. Upravljanje ljudskim resursima, u najširem smislu, predstavlja okosnicu uspešnosti kompanija. Harmonizacija interesa zaposlenih i interesa organizacije dešava se upravo u sektoru ljudskih resursa i može se reći predstavlja katalizator napretka. Kompleksnost savremenih radnih okruženja danas donosi brojne benefite, ali i glavobolju. Dinamika tržišta, tehničke inovacije i promene u društvenim vrednostima se neprestano prepliću, pa je odgovornost HR veoma velika kada je reč o transformaciji i usmeravanju strategije.

Unapređenje korporativne kulture i podrška radnoj dobrobiti su centralne tačke u svakoj HR strategiji, a progresivnost u pristupu doprinosi pozicioniranju.
Izgradnja održivih, humanizovanih radnih zajednica koje su oslonac rastu i prosperitetu je prioritet u svakoj eri. Kada svemu tome dodamo digitalizaciju, našu priču selimo stepen više.

Benefiti automatizacije

Čak i u današnje vreme, nije na odmet podsetiti se da automatizacija nosi brojne benefite. Najpre kada je reč o administrativnim poslovima u oblasti ljudskih resursa, automatizacija donosi niz značajnih benefita koji su veoma važni za unapređenje efikasnosti i produktivnosti.

Implementacija digitalnih alata omogućava povećanje efikasnosti i smanjenje vremena provedenog na rutinskim zadacima. Time se oslobađa dragoceno vreme zaposlenih koje mogu usmeriti ka strategijskim inicijativama i aktivnostima koje donose dodatnu vrednost organizaciji.

Automatizacija smanjuje mogućnost grešaka i unapređuje preciznost u evidenciji podataka. Digitalni sistemi mogu obezbediti tačnije i pouzdanije informacije, što značajno utiče na donošenje informisanih odluka u HR procesima.

Iskustvo zaposlenih se poboljšava kroz rešavanje njihovih zahteva i problema, a digitalni alati omogućavaju efikasniju komunikaciju i podršku zaposlenima, što doprinosi zadovoljstvu i angažovanosti. Svaka promena na bolje, unutar organizacije, uzrokuje pozitivan lanac efekata, što dalje doprinosi konkurentnosti i uspehu organizacije.

U kontekstu radničkih prava, to takođe nije nevažno jer se unapređuje radno okruženje i iskustvo zaposlenih koji bivaju sve zadovoljniji.

Trendovi automatizacije i upravljanje HR-om

Trendovi automatizacije danas sve više idu u pravcu olakšavanja administrativnih procesa. Kada je reč o oblasti ljudskih resursa, možemo govoriti o nizu trendova koji transformišu način na koji organizacije upravljaju osobljem.

Kada, primera radi, govorimo o odmorima ili bolovanjima, ili u najširem smislu performansama zaposlenih, automatizacija omogućava efikasno praćenje i analizu ovih izuzetno bitnih faktora. Digitalni sistemi mogu automatski da evidentiraju i analiziraju podatke o odmorima i bolovanjima, pružajući menadžmentu dublji uvid u prisustvo, produktvinost, ali i probleme sa kojima se zaposleni suočavaju.

Interna i eksterna obuka postaje efikasnija zahvaljujući digitalizaciji. Digitalni alati omogućavaju organizacijama da lakše organizuju, prate i i evaluiraju obuke, što i te kako doprinosi kontinuiranom razvoju i poboljšanju njihovih veština.

Kada je reč o procesima regrutacije i selekcije kandidata, jasno je da je konačna odluka na HR-u. Međutim, ovaj proces postaje sve sofisticiraniji uz implementaciju tehnologije.
Algoritmi za pretragu i analizu podataka, u mnogim poslovima pomažu u pronalaženju ili makar sužavanju izbora, kvalitetnih kandidata.

Na kraju, čitavo upravljanje ugovorima, aneksima ugovora, radnim listama i slične „dosadne“ dokumentacije postaje efikasnije i transparentnije zahvaljujući automatizaciji.
Integracija digitalnih tehnologija u HR praksu donosi benefite, iako njeno uvođenje na početku može biti malo teži proces koji se mora voditi od strane iskusnih ljudi i stručnjaka iz oblasti obe sfere. I HR-a i digitalnih tehnologija.

Interni primer uspešne inovacije

Ako ste u tekstu stigli do ovog poglavlja, već je jasno da ga čitate na sajtu M&I Systems Group kompanije koja je u svom poslovanju razvila brojna inovativna rešenja.

Beyond People jedno je od tih rešenja, a to je aplikacija koju možemo istaći kao primer odlične integracije automatizacije u različite aspekte upravljanja ljudskim resursima.

Beyond People je jedan od modula u Beyond Business Suite-u (ERP), razvijen u kompaniji M&I Systems Group. Ovaj inovativni modul, koji je integralni deo sistema, je postavio nove standarde olakšavajući administrativne procese u HR-u, što je dovelo do poboljšanja rezultata kompanije.

Kroz implementaciju Beyond People modula, kompanija je postigla efikasniju administraciju.

Primena ovog modula bez sumnje značajno optimizuje procese regrutacije i selekcije, kada je reč o administrativnim procesima.

O tome kako u kompaniji M&I Systems funkcionišiu ljudski resursi, govorila je naša Anđelka Selenić u intevjuu koji je dala krajem prethodne godine.

Da se bez ljudi u tom procesu ne može, više je nego jasno, ali aplikacije poput Beyond People nesumnjivo uvek dobro dođu da odrade onaj deo posla zbog koga se guši kreativna energija u ljudima.

Važno je na kralju naglasiti i to da automatizacija sama od sebe ne može da se desi. Potrebna je tehnološka integracija koja povećava efikasnost i produktivnost. Dublja analiza, bolje odluke i efikasnije korišćenje resursa, sigurno će biti prvi benefiti koji će se osetiti u celom poslovanju.

Da bi sve to na koncu rezultiralo, neophodno je imati na umu kontinuiranu potrebu za prilagođavanjem tehnološkim inovacijama kako bi se očuvala i unapredila konkurentska prednost organizacije.

Kako bi neka firma najpre preživela, a potom i napredovala, stalno praćenje trendova i primena efikasnih tehnoloških rešenja, rečeno mladalačkim rečnikom danas je „must“.

Naravno, istraživanje i aktivna primena savremenih tehnologija ne podrazumeva samo korišćenje već dostignutih rešenja, već i eksperimentisanje sa novim idejama i praksama koje bi mogle unaprediti upravljanje HR-om.

Kontinuirano učenje, prilagođavanje i primena najboljih praksi predstavljaju ključne faktore za uspeh i prosperitet organizacija u današnjem digitalnom dobu, posebno u domenu HR-a gde ljudski kapital ostaje osnovna snaga svake uspešne kompanije.

Sad, kad smo vam ovo lepo i detaljno objasnili, želimo vam srećan Praznik rada. A kad prođu praznici, setite se da nas kontaktirate, jer zaista možemo pomoći u procesu digitalizacije, automatizacije i donošenja nekih lepih promena od kojih će i ljudi i vaša organizacija imati koristi.