Skip to main content

U lavirintu razvoja tehnologije, iz dana u dan rađa se potreba za prilagođavanjima i hvatanjem u koštac sa inovacijama. Mnogo puta pomenuta reč optimizacija, čini se, predstavlja okosnicu savremenog doba, pogotovu na područjima koja kaskaju za svetskim trendovima.

Kada govorimo o trgovini, od rimskih i dubrovačkih karavana, pa sve do današnjih digitalnih transformacija, uspešni ljudi sa Balkana umeli su da prepoznaju trend. U takvom ambijentu startuje priča o kompaniji M&I čija su inovativna rešenja u digitalnoj prodaji učinila da određene kompanije masovno unaprede svoje poslovanje. Kontinuiranim praćenjem inovacija i ekspertizom kolega, ova kompanija razvija svoja softverska rešenja, koriseći se iskustvima svetski priznatih partnera.

Uvod u savremeno poslovanje 

Odgovor na pitanje kako se pravilno implementiran CRM sistem može pretvoritu u ključnu konkurentsku prednost na domaćem tržištu sigurno zanima mnoge. Da se najpre vratimo korak nazad i ukratko pojasnimo šta je CRM. Reč je o pristupu koji omogućava kompanijama da izgrade dublje i smislenije veze sa svojim klijentima. Alat koji kroz prikupljanje informacija o interakcijama sa klijentima, omogućava da kompanije pruže bolje personalizovane usluge i unapređeno korisničko iskustvo.

Kroz pažljivo prikupljanje, analizu i interpretaciju podataka, CRM rešenje omogućava kompanijama da efikasno upravljaju i neguju odnose sa klijentima tokom čitavog ciklusa korisničkog iskustva.

Doslednim primenjivanjem 360 Salesforce ideologije, obuhvataju se ključne tačke ponašanja kupca i pruža sveobuhvatan uvid, što je suštinska prednost ove platforme.

Duboko razumevanje preferencija i istorije klijenata gradi osećaj povezanosti i lojalnosti. To rezultira dugotrajnim odnosima, gde se klijenti osećaju cenjenim. Ovo omogućava kompanijama da se istaknu i prilagode usluge klijentovim željama i stvore iskustva koja prevazilaze očekivanja.

Pravilno implementiran CRM sistem omogućava bolje organizovane podatke i interakcije, gradeći most između kompanije i klijenata putem važne dvosmerne komunikacije. 

Salesforce – brza integracija, brzi rezultati

Predanost M&I kompanije usmerena je ka pružanju izvanrednog korisničkog iskustva kroz ključne tačke koje Salesforce platforma nudi: Sales Cloud, Service Cloud i Marketing Cloud, kao i Community i Analytics. Svaka od ovih tačaka igra vitalnu ulogu u poslovanj klijenta.

Sales Cloud je kruna prodajnog napora. Stručnost zaposlenih u integraciji Sales Cloud-a omogućava da se efikasno prate prodajne aktivnosti, analiziraju rezultati i identifikuju prilike za rast. Bez obzira na veličinu kompanije, tim je spreman da se prilagodi kako bi stvorio dinamično i uspešno prodajno okruženje.

Service Cloud je ključ za pružanje korisničkog iskustva. Brzo i efikasno rešavanje problema je njegova najveća prednsot kada je reč o brizi o kupcima, njihovom iskustvu i izgradnji dugoročnih odnosa

Marketing Cloud je tu kako bi se postiglo dosezanje do prave publike.  Ova podrška omogućava da se kreiraju i sprovedu efikasne marketinške kampanje, prateći njihov uspeh i prilagođavajući strategije na osnovu analitike. Sa tim pristupom, kompanije će izgraditi prepoznatljivost brenda i privući nove korisnike, postižući održiv rast u konkurentnom okruženju.

„Podrška ne staje samo kod osnovnih Salesforce funkcionalnosti. Razvojni tim može da vam pruži potpunu usklađenost vašem poslovanju, poput krojača koji šije odelo. Među projektima možemo da istaknemo potpuno “custom” aplikacije koje su razvijena na Salesforce platformi poput “Order management” i “Loyalty” aplikacije. Današnje poslovanje u Retail industriji ne možemo da zamislimo bez “Loyalty” aplikacije. Svi smo svesni nikada veće konkurencije na tržištu i da bez upravljanja loyalty aspekta kod kupaca ne možemo da steknemo konkurentsku prednost. Order Management postaje sve značajniji logistički aspekt svake firme koja prodaje puten Online prodavnice. Order Management aplikacija vam omugućuje da obezbedite najefikasniji logistički put od magacina do kupčevih vrata.“ Kažu iz M&I Systems Group

 

Inovativnost M&I – Most ka Efikasnosti

 M&I se izdvaja kao istinski inovator u implementaciji CRM sistema zahvaljujući dubokom razumevanju poslovnih procesa i usklađivanju tehnoloških rešenja sa stvarnim potrebama kompanija. Ključna unutrašnja struktura, koja okuplja stručnjake sa različitim specijalizacijama, omogućava otključavanje vrata ka optimizaciji.

M&I ne samo da razume svoj proizvod, već i njegove dublje motive. Zahvaljujući timu konsultanata koji svakodnevno rade na razvijanju sopstvenih ERP rešenja, M&I je sposoban da prodre u srž poslovnih procesa, prilagođavajući Salesforce rešenje potrebama klijenta. Organizovani po modulima poput nabavke, računovodstva, finansija, ljudskih resursa i drugih, ovi timovi osiguravaju integraciju svakog segmenta na najbolji mogući način. Ova unutrašnja povezanost ključna je za razumevanje izazova sa kojima se suočavaju klijenti.

U skladu sa svojim uspešnim modelom, M&I koristi stečena iskustva i implementacije iz sopstvenog okruženja kako bi pružili najbolje moguće rešenje svojim klijentima. 

U slučaju Maxidoma, može se pratiti kako izgleda proces pravljenja digitalnog alata od neisklesane ideje, do potpunog proizvoda.

Maxidom predstavlja savršen primer primene „best practice“ pristupa. Povezivanje različitih sistema u poslovanju kao što su E-commerce, CRM, ERP, POS i TMS (Transport Mangement sistem) stvaraju koherentan okvir unutar kojeg CRM rešenje, kao most, povezuje sve informacije.

Prilagodljivost Salesforce rešenja omogućava integraciju sa različitim sistemima čak i preko različitih industrija. M&I je uspešno integrisao Salesforce sa različitim ERP sistemima u regionu (Hrvatska, Slovenija, BiH, CG, Makedonija, Moldavija i Bugarska). Ovo rešava često prisutnu brigu klijenata o usklađivanju sa postojećim ERP sistemima, uz napomenu da Salesforce proširuje, a ne menja, funkcionalnosti tih sistema.

M&I nije samo tehnološki implementator, već most ka efikasnosti. Njihova sposobnost povezivanja segmenata i integrisanja tehnologija čini ih ključnim partnerom za kompanije koje se bore sa savremenim izazovima.

 

Vizija budućnosti kreće od sada 

M&I je vodič kroz tehnološki lavirint uz integrisane Salesforce Cloud rešenja za prodaju, podršku i marketing.

Osim pomenuta 3 Clouda, treba pomenuti i analitiku koja predstavlja veoma važan segment poslovanja svake kompanije. Koristeći oprobane recepte Salesforce platforme, M&I nudi mogućnost inovativne analitike.

Analitički Studio unapređuje procese praćenja prodaje, pružajući dublji uvid u korisničko ponašanje, preferencije i potrebe, čime se omogućava personalizacija komunikacije i pristup najvažnijim klijentima. Kroz povezivanje različitih izvora podataka, modeliranje scenarija i vizualizaciju rezultata, Analytic Studio unapređuje kapacitet analitičkog razmišljanja, čime organizacijama omogućava da stvaraju održive konkurentske prednosti i ostvaruju uspeh u sve zahtevnijem poslovnom okruženju.

Benefiti koje pruža implementacija alalta iz palete koju nudi M&I su brojni.  Neke od njih vredi taksativno pomenuti kao podsetnik svima onima koji se dvoume o budućim koracima. Za prikupljanje, pronalaženje i komunikaciju informacija potrebno je manje vremena. Standardizovani i centralizovani izveštaji ubrzavaju proces pravljenja izveštaja

Smanjuje se vreme za rešavanje slučajeva korisničke podrške čime se smanjuju troškovi rada po slučaju i omogućava rešavanje većeg broja slučajeva

Kroz prizmu modernog CRM-a, transformacija se dešava u trenutku, uz pomoć digitalnih alata i analitičkih sposobnosti koje prepoznaju obrasce u moru informacija. Sve su to koraci ka stvaranju dubokih, povezanih i personalizovanih odnosa sa klijentima.

M&I obnavlja duh dubokog poštovanja koje su trgovci nekada gajili prema klijentima, prateći njihove želje i potrebe. Ovaj odnos se sada odvija u digitalnom. Kroz usluge M&I, digitalizacija postaje verni saputnik ne samo u poslovanju, već i na putu ka autentičnim odnosima sa klijentima i negovanju dubokih kompanijskih vrednosti.