Skip to main content

Tema ove priče, zamišljena je tako da se o mogućnostima rasta poslovanja progovori ambiciozno, što u današnje doba razvoja kompanija i biznisa ne predstavlja nemoguća, već veoma ostvariva scenarija.

To znači da ćemo se u narednim redovima pozabaviti pojmom informacionog sistema u poslovanju i njegovoj adekvatnoj primeni u odnosu na veličinu poslovne operacije koje jedan tim može da obavlja. Kako bismo odnekud smisleno krenuli, najpre treba pomenuti da informacioni sistemi u poslovanju predstavljaju skup organizovanih resursa, tehnologija i procedura koji se koriste za prikupljanje, obradu, skladištenje i distribuciju informacija u okviru organizacije bilo da je reč o softverskim ili hardverskim rešenjima. Ipak, fokusiraćemo se na primenu softverskih rešenja i nalasku prave mere za ono što jednom timu ili jednoj kompaniji treba.

Kako to poslovanje može da prevaziđe postojeći informacioni sistem?

Poneke kompanije podsećaju na decu. Taman što se jedne cipele razgaze i u njima komforno prohoda, naiđe neki novi broj. Pa onda treba vešto izabrati cipele čiji će kvalitet biti adekvatan za naredni period, ali biti i svestan da je taj period takođe period tranzicije ka nečemu većem, stalnijem i kvalitetnijem. Ako ovu metaforu prenesemo na poslovanje jedne kompanije koja raste od prvih dana, gradeći tim, saveznike i ideju, lako možemo shvatiti da se i biznis, kao i dečja cipela, može prerasti. Onda nastaju novi izazovi, nova konkurencija i nova potreba da se bude još bolji.

U vreme informacionih sistema, treba voditi veštu politiku kada je reč o tome kako proceniti sopstveno poslovanje i potrebe istog. Poslovanje može da preraste informacioni sistem na više načina, ali je svaki od tih načina utemeljen upravo u rastu i razvoju organizacije.

Razvoj veličine i obima poslovanja jedan je od čestih slučajeva. Poslovni procesi postaju složeniji i zahtevaju veći kapacitet od IS. Veliki broj transakcija, više korisnika, kompleksniji zahtevi za analitikom i izveštavanjem, doprinose opterećenju postojećeg sistema, pa je važno osmisliti dobru strategiju da se nosi sa takvim izazovom. Diversifikacija poslovanja je takođe jedan od uzroka zbog kog se kompanija odlučuje da određene ERP sisteme unapredi nekim naprednijim poput onog što nudi SAP. Pod diversifikacijom poslovanja misli se na to da kompanija može da se bavi novim vrstama proizvoda ili usluga, što zahteva uvođenje dodatnih funkcionalnosti koje nisu bile predviđene u početku.

M&I System dolazi kao veoma dobar saveznik i saputnik na ovim tranzicionim putovanjima jer osim konsultanata on ima i timove koji se bave procenom i implementacijom ERP sistema upravo u skladu sa kapacitetima i potrebama kompanije.

Novi tehnološki trendovi u poslednje vreme predstavljaju okidač zbog kog se kompanije odlučuju za brže hvatanje u koštac sa inovacijama poput veštačke inteligencije, analitike velikih podataka i sl. Ponekad to iziskuje i promene u pravilama i regulativama, što predstavlja dodatnu prepreku u rastu jedne firme. To rezultira potrebom za boljom efikasnošću ili čak novu i promenjenu poslovnu orijentaciju, pa oni koji uspeju često idu na vrh piramide, dok postoje i kompanije koje u ovim procesima pokazuju i nespremnost.

Jasni indikatori da vam je potreban prelazak na napredniji informacioni sistem

Kao često pitanje koje se nameće svima onima koji se bave nekim kompanijskim poslovanjem, može se čuti – „kada je vreme da se prebacim na napredniji sistem?“ Govoreći preciznije, ovde je reč o pitanju na koje signale treba obratiti pažnju da je potreban novi stepen.

Postoje brojni indikatori koji mogu ukazivati na to da kompaniji treba razvijeniji informacioni sistem ili napredniji ERP.

Najčešće se dešava da kompanija doživljava rapidan rast u obimu poslovanja što rađa potrebu za boljim upravljanjem resursima. Takođe, kada su poslovni procesi spori, neefikasni i podložni greškama, eto signala da razmišljate o automatizaciji procesa. Ručno unošenje podataka u više sistema ili tabela, ukazuje na potrebu za integrisanim sistemom. Upravljanje zalihama ili inventarom, kao i povećane greške i problemi sa kvalitetom, jedan su od razloga zbog koga treba preispitati način svog poslovanja. Zaposleni unutar organizacije provode više vremena na unošenju podataka ili ponavljajući iste zadatke. Da bi se ovo prenebreglo i integrisalo, valja razmisliti o savremenijim i naprednijim rešenjima.

Kako SAP odgovara na izazove?

System, Applications and Products in Data Processing, ili skraćeno i efektno – SAP predstavlja globalnu kompaniju specijalizovanu za razvoj softverskih rešenja za poslovno upravljanje i analitiku. Takođe, SAP se koristi i kao naziv za čitav asortiman proizvoda i rešenja. Primera radi to je slično kao kada ime kompanije Digitron postane sinonim za kalkulator.

SAP nudi različite module i aplikacije koji omogućavaju organizacijama da integrišu i automatiziju procese poslovanja kao što su finansije, nabavka, prodaja, proizvodnja HR itd.

SAP nudi organizacijama mogućnost da skaliraju svoj insformacioni sistem prema rastućim optrebama, podržavajući veći obim transakcija, korisnika i podataka i zbog toga je idealan. U šali i slengu, za SAP se može čuti mladalački izraz „ERP na steroidima.’’

Osim skalabilnosti SAP sistem nudi integraciju, što znači da može da poveže razne funkcionalnosti i procese, omogućavajući bolju sinhronizaciju i efikasnost. Prilagodljivost oličena u modularnoj strukturi je veoma važan aspekt. Naime, ovaj IS nudi organizacijama da dodaju nove module i funkcionalnosti kako se razvijaju i menjaju poslovni zahtevi. Napredni alati za analizu podataka i izveštavanje od koristi su brojnim kompanijama, a konkurentska prednost, poboljšano korisničko iskustvo i bolje upravljanje resursima čine da ovaj informacioni sistem doprinosi i iskustvu zaposlenih i iskustvu klijenata.

U celini, SAP se veoma dobro prilagođava izazovima rasta i razvoja organizacije pružajući tehnološki napredna i skalabilna rešenja koja omogućavaju bolje upravljanje, efikasnost i sposobnost prilagođavanja promenama u okruženju poslovanja.

Triput meri, jednom seci

Narodne umotvorine, bez sumnje, sublimiraju ljudsku potrebu da što bolje razume sebe. U srpskom jeziku poslovica je i izreka pregršt. Kada su se u vreme sa manje intenzivnim otkucajima sveta, šila i prekrajala odela, krojači su morali dobrano da premere svoje mušterije. Što zbog sopstvene reputacije, što zbog skupih štofova, što zbog one čuvene da je mušterija uvek u pravu. Otud verovatno i izreka „Triput meri, jednom seci“ koja metaforično govori o tome da bi pre svake odluke trebalo napraviti malu pauzu i promisliti još jednom. 

Preslikamo li ovu mudrost na biznis, shvatićemo da poredak i danas, mnogo vekova nakon nastanka ove izreke,  funkcioniše na istim principima. 

Zato bi umesto zaključka, adekvatan savet bio da pre nego što na ikoji način krenete u sprovođenje određenih intervencija na svom biznisu, dobro premerite njegove kapacitete, potencijale i prostor u kom raste. Brzo se desi da prevelika cipela počne da vas žulja. Pa je potrebno na vreme razraditi plan. 

A ako to ne umete sami, umesto obućara i krojača, ima onih koji su majstori zanata i kada je reč o poslovanju.