Skip to main content

Beyond Smart Reports

Kao rezultat zahteva tržišta i činjenice da sveprisutna digitalizacija pretvara svet u podatke, primoravajući kompanije da postanu, u poslovno inteligentnom kontekstu, više data-driven, M&I Systems, Co. je razvio aplikaciju Beyond Smart Reports. Ova aplikacija je deo Beyond Business Suite-a i omogućava transformaciju poslovnih podataka u moćnu vizalizaciju, višedimenzionalni pregled podataka kroz grafičke i tabelarne prikaze.

Beyond Smart Reports je namenjen svima koji žele da razumeju svoje proizvode, finansije, klijente, kao i da isprate prodaju kroz ove aspekte poslovanja. Korišćenjem različitih analitičkih modela i formi vizualizacije, razmenjuju se informacije i znanje na svim potrebnim nivoima u organizaciji. Ovim se omogućava donošenje pouzdanih i brzih poslovnih odluka, kao i preduzimanje pravovremenih akcija dobijenih na osnovu kvalitativne analize podataka.

Osnovni benefit aplikacije Smart Reports ogleda se u prikazivanju poslovnih podataka kroz različite forme vizualizacije i prilagođene izveštaje. Ovim se omogućava transparentnost poslovanja i donošenje kvalitetnijih i inteligentnijih odluka zasnovanih na realnim poslovnim podacima. Kroz personalizovani pregled izveštaja i dozvole korisnicima koje odgovaraju njegovim pravima i poziciji, kao i fokus na određeni skup podataka, kroz opcije agregiranja, filtriranja, sortiranja i grupisanja, poboljšava se operativna efikasnost i omogućavaju se bolje performanse poslovanja.

Poslovanje kompanija danas u velikoj meri zavisi od njihove sposobnosti da razumeju i iskoriste velike količine podataka kojima raspolažu. Aplikacija Smart Reports igra veliku ulogu u ispunjavanju ovog cilja jer kroz svoje napredne funkcionalnosti, omogućava transformaciju poslovne kulture sa reaktivne na proaktivnu, što današnjoj digitalnoj ekonomiji predstavlja preduslov za uspešno poslovanje i opstanak na tržištu.