Skip to main content

Danas 4 milijarde ljudi koristi internet, što znači da oko 40% svetskog stanovništva predstavljaju internet korisnici. Ova broj je 1995. bio manji od 1%. Prva milijarda internet korisnika dostignuta je 2005. godine, druga 2010. godine a treća 2014. godine.

Svetska growth-driven ekonomija konstantno traži nove načine i rešenja za nove i često promenljive potrebe tržišta. Digitalizacija je uvela revoluciju u ustaljenu, sada već staromodnu praksu poslovanja i promenila koncept samog pojma proizvoda i usluge (agencija za iznajmljivanje stanova koja nema ni jedan stan, taxi kompanija koja nema ni jedno taxi vozilo itd.).
Ona omogućava pojedincima kao i kompanijama, da se istaknu, uspeju i konstantno napreduju i sve to radeći zajedno.

Digitalizacija nije donela samo dobre stvari, mnogo je problema i izazova nastalo u samom procesu, ali to je i razlog veoma brzog i nepredvidivog napretka – veliki izazovi i problemi radjaju velika rešenja.

Kakvu ulogu tehnologija ima u digitalnoj transformaciji?

Tehnologija nije isto što i digitalizacija poslovanja. Ona je samo prvi korak, pokretač koji je danas neophodan u procesu digitalne transformacije jedne kompanije. Tehnologija je stub za sve ostale korake koje kompanija mora da preduzme da bi postala Digital Enterprise.

Tehnologija je osnova koja vodi donošenju kvalitetnijih i transparentnijih odluka, što dovodi do poboljšanja poslovnih procesa, a poslovni procesi su mozak svake kompanije.

Sledeći stepen je optimizacija i poboljšanje postojećih proizvoda, kao i stvaranje novih proizvoda što nas dovodi do poslednjeg koraka – promena poslovnog modela.
Promena poslovnog modela je srž i suština digitalne transformacije i nešto je bez čega nijedna kompanija ne bi mogla da pređe u Digital Enterprise Mode.

Šta predstavlja digitalna transformacija za vašu kompaniju?

Digitalna transformacija donosi promene u pogledu poslovnih i organizacionih aktivnosti, procesa, kompetencija i poslovnih modela kako bi se u potpunosti iskoristile sve promene, prevazišli svi izazovi digitalne sadašnjosti kao i budućnosti i da bi se obezbedio opstanak i napredak na tržištu.

Digitalna transformacija kompanije nema u svojoj osnovi samo svrhu da smanji troškove i poveća prihode. Ona, takođe, omogućava promenu kompletnog poslovnog modela, veću agilnost, orijentisanost prema ljudima, inovativnost i fleksibilnost u razmišljanju, bolje odnose sa klijentima kao i mnoge druge benefite. Stepen u kojem kompanije sprovode digitalnu transformaciju još uvek ne prati brz rast, razvoj i inovativnost tehnologija.

Zašto?

Zato što digitalna transformacija podrazumeva, između ostalog, i promenu načina razmišljanja i state of mind-a svih zaposlenih. Pokretač i alat digitalne transformacije jeste tehnologija, ali osnova na svim nivoima su ljudi.

Pogledajte naše proizvode i rešenja uspešno implementirana u preko 400 kompanija, i javite nam se da zajedno radimo na transformaciji vaše kompanije.