Skip to main content

Skraćenica PDA predstavlja Personalni Digitalni Asistent. U pitanju je kombinacija hardverskog i odgovarajućeg softverskog rešenja, koje olakšava rad zaposlenima u magacinu. Uređaj malih dimenzija, kombinuje funkcionalnosti personalnog računara i pametnog telefona. Procesi u magacinskom poslovanju znaju biti veoma kompleksni, a zaposlenima je neophodno obezbediti odgovarajuće rešenje za obavljanje svakodnevnih poslova. Ovo rešenje treba da obezbedi brzo i jednostavno zaprimanje i otpremu robe, uz minimiziranje grešaka u verifikaciji robe po njenoj vrsti i količini. Podaci se prenose u realnom vremenu u centralni ERP sistem, gde su dostupni ostalim sektorima kompanije za planiranje zaliha i upravljanjem lancem snabdevanja. Benefiti korišćenja našeg PDA rešenja su: unapređuje produktivnost, obezbeđuje brži obrt zaliha, skraćuje isporuku robe prema kupcima i omogućava veću profitnu marginu. Korisnici od Beyond PDA rešenja, mogu očekivati:

• Identifikaciju artikala sa 100% tačnosti
• Brz uvid u lokaciju artikla i njegovu raspoloživost u magacinu
• Jednostavno za upotrebu plus kratka obuka za novozaposlene
• Integracija sa ERP rešenjem, da bi se eliminisala potreba duplog unosa podataka
• Mogućnost obrade velikog broja dokumenata za vreme frekventne otpreme i prijema robe u magacinu
• Prijem robe od dobavljača i štampa barkodova za artikle
• Automatska sinhronizacija svih ključnih inforamcija sa odabranim ERP rešenjem
• Ažurirane informacije u realnom vremenu za brzu proveru dostupnosti proizvoda, lokaciju artikala u magacinu i nivoe zaliha
• Bolje upravljanje evidencijom i analitikom uz detaljne informacije i izveštaje o kretanju inventara, primanju i otpremi robe, kao i drugim magacinskim aktivnostima