Skip to main content

Digitalizacija je uveliko uzela maha i postala deo poslovne i zakonske norme u Srbiji. Organizacije se neprestano suočavaju sa potrebom za efikasnim i brzim obradama elektronskih faktura. Naše rešenje omogućava automatizaciju procesa fakturisanja, čime se značajno povećava produktivnost i smanjuje mogućnost grešaka, i zakonski predviđenih kazni.

Elektronsko fakturisanje donosi očigledne pogodnosti. Osim što donosi značajne uštede u vremenu i resursima, naše rešenje obezbeđuje i brzu razmenu faktura između dobavljača i kupaca. Bez obzira na geografsko rastojanje, elektronske fakture se mogu lako i bezbedno slati i primati u realnom vremenu. Ovo eliminiše potrebu za ručnim unosom podataka i omogućava efikasniju komunikaciju između svih uključenih strana.

Modularnost pruža mogućnost organizacijama da prilagode funkcije koja najviše odgovaraju njihovom poslovanju, čime se smanjuju troškovi nabavke novih sistema. Različiti moduli mogu se dodati ili ukloniti kako bi se postigao optimalan set funkcionalnosti. Na primer, neka preduzeća mogu zahtevati integraciju sa postojećim računovodstvenim sistemom, dok druga mogu želeti funkcionalnosti za upravljanje zalihama. Rešenje omogućava prilagodljivost u skladu sa jedinstvenim zahtevima svake organizacije.

Na koji način se optimizuju procesi? Ulazni i izlazni poslovni dokumenti se šalju, primaju i arhiviraju blagovremeno, i ostaju dostupni i pregledni:

Ulazne fakture

 • Preuzimanje faktura, knjižnih pisama i avansnih računa sa SEF portala
 • Pregled pristiglih dokumenata sa opcijom odobravanja/odbijanja fakture, kao i pregled štampe
 • Automatsko učitavanje dokumenata u Knjigu ulaznih dokumenata (delovodnik)
 • Opcija snimanja priloga u delovodnik
 • Opcija snimanja priloga na predefinisanu putanju
 • RPA tehnologija omogućava preuzimanje/odobravanje dokumentacije i zavođenje u ERP

Izlazne fakture

 • Slanje e-faktura direktno na SEF, ali i putem integracije sa „Moj e-račun“ provajderom
 • Slanje robnih faktura, avansa, knjižnih odobrenja i zaduženja, refundacija itd.
 • Slanje priloga i štampe iz ERP-a na portal SEFa
 • RPA tehnologija omogućava izveštavanje i slanje mejl obaveštenja o statusima e-faktura
 • RPA tehnologija omogućava praćenje poslatih/neposlatih e-faktura na SEF
 • Mogućnost postavke Pojedinačne evidencije prema potrebi klijenta
 • Mogućnost postavke XML forme specifične za potrebe velikih kupaca
 • Mogućnost postavke automatskog slanja e-faktura knjiženjem dokumenta

Prelaskom na elektronsko fakturisanje stiče se i potencijal za povećanje transparentnosti u poslovnim transakcijam, obzirom da se sve informacije nalaze u digitalnom formatu, postaje mnogo jednostavnije pratiti i verifikovati sve korake u procesu fakturisanja. Ovo može biti od posebnog značaja u kontekstu usaglašenosti sa zakonskim propisima i poreskim regulativama.

Implementacija ovog softvera može značajno poboljšati efikasnost i tačnost procesa fakturisanja, doprinoseći uspešnijem poslovanju preduzeća u digitalnom dobu.