Skip to main content

Pošto je evidentno da čak i poznatog Instagram creatora poznatijeg pod nazivom Dude with a Sign zanima šta je to što zapravo rade konsultanti, zaključili smo da bi ovu temu definitivno trebalo da obradimo malo detaljnije od samo pukog odavanja tajni uspešnog konsultanta.

Image source: InstagramProfile: @dudewithsign

Image source: Instagram Profile: @dudewithsign

Prema rečima naših kolega, postoji mnogo zabluda o tome šta u stvari podrazumeva posao konsultanta. Od toga da je konsultant samo neko ko prenosi zahteve i želje klijenta timu programera do toga da je puki tester programa. Međutim, u jednom se svi sigurno slažu a to je da je za posao konsultanta volja za učenjem i usavršavanjem presudna.

ERP konsultant je pozicija za stručnjaka koji se bavi implementacijom ERP sistema.

Da bismo izbegli da se po ko zna koji put ponavljamo na temu šta je ERP, pre nego što uđemo dublje u temu današnjeg bloga, podsetićemo se suštine samo u kratkim crtama. ERP je u doslovnom smislu planiranje resursa preduzeća, koristeći softversku platformu koja integriše različite funkcije i procese unutar organizacije radi efikasnijeg upravljanja svim poslovnim procesima. Ovo uključuje upravljanje finansijama, nabavkom, prodajom, proizvodnjom, ljudskim resursima i drugim poslovnim funkcijama.

Volja za učenjem i razvojem – presudna

Dakle, mogli bismo zaključiti da uloga ERP konsultanta obuhvata višestruka znanja, od analize poslovnih procesa do podrške i održavanja. To znači da konsultant mora biti motivisan i spreman da se kontinuirano usavršava i prilagođava izazovima. Aktivno praćenje novih tehnoloških trendova, učestvovanje na formalnim i neformalnim obukama, konferencijama, čitanje stručne literature i angažovanje u zajednicama krucijalno je za dobrog konsultanta. 

Potrebno je da budete otvoreni za promene i inovacije, jer jedino tako možete i od drugih to očekivati. Brza adaptacija na nove situacije je veoma važna. Kada govorimo o učenju to nije samo sticanje novih veština i znanja. Zbog toga je volja presudna. Važno je prilagođavanje i spremnost na primenu novih informacija u praksi. Kontinuirano učenje i prilagođavanje i istrajnost u rešavanju izazova čini suštinsku karakteristiku uspešnog ERP konsultanta.

Ključni koraci u poslu ERP konsultanta

Nakon što ujutro dođu na posao, popiju kafu i odrade briefing sa kolegama, konsultanti započinju svoj dan prioritetizujući dnevne taskove. Oni naravno varijaju od toga na kakvom projektu se trenutno radi i u kojoj je fazi određeni projekat.

Svaki proces implementacije (projekat) sastoji se od nekoliko ključnih faza: 

I faza: Priprema projekta – obično podrazumeva prvi susret klijenta sa timom koji će raditi na implementaciji

II faza: Konceptualni dizajn – izrada koncepta projekta podrazumeva još minimum nekoliko koraka do njegove finalne verzije u kojoj je možda najznačajnija stavka Analiza poslovnih procesa. 

Analiza poslovnih procesa podrazumeva dubinsku analizu trenutnih poslovnih procesa u organizaciji kako bi se identifikovale ključne oblasti u kojima ERP sistem može poboljšati efikasnost i produktivnost. Bez analize trenutnog stanja nemoguće je dati predlog za potrebni razvoj koji to trenutno stanje treba da poboljša.

Kada se konceptualni dizajn finalizuje, usaglasi i odobri prelazi se na treću, možda i najzahtevniju fazu.

III faza: Realizacija projekta – u zavisnosti od zahteva projekta ova faza može trajati od 3 meseca do godinu dana. Podrazumeva brojne korake od dodatnih analiza, migracije podataka, kreiranja novih i dorade postojećih funkcionalnosti do izrade uputstava za krajnjeg korisnika kao i planiranje vremena za njihovu obuku. 

IV faza: Završne pripreme – podrazumevaju postavku produkcionog okruženja kao i migraciju svih podataka za Go live.  

V faza: Puštanje projekta Go Live i postprodukciona podrška

Možda najvažniji proces u svakom učenju jeste i proces prenošenja znanja. Najveću odgovornost, moglo bi se reći, konsultant ima u organizaciji i sprovođenju obuke za zaposlene kako bi ih osposobio da efikasno koriste ERP sistem. Ovo može uključivati radionice, individualnu obuku i pripremu uputstava za korišćenje sistema.

Takođe, konsultant tokom procesa implementacije pruža kontinuiranu podršku kako bi rešio eventualne probleme i osigurao glatku tranziciju na novi sistem, bez prekida u poslovanju.

Svaku uspešnu implementaciju prati podrška u održavanju ERP sistema. To podrazumeva rešavanje tehničkih problema, ažuriranje softvera i prilagođavanje sistema promenama, što se bez strpljivog i predanog konsulanta, ne može odvijati glatko. 

Nekoliko puteva do konsultantskog posla

Često se postavlja pitanje, koje dolazi iz vremena dvadesetog veka – „ a koje su to škole koje završiš da bi bio konsultant?“ Istina je da formalno obrazovanje pruža veoma važnu osnovu, kada je reč o sveobuhvatnosti znanja i analitičkim pristupima. Kada govorimo o ERP sistemima, možda je važnije govoriti o veštinama i smerovima u kojima neko ko ima konsultantsku nameru treba da se kreće, nego govoriti o školi.

Najbolje je ipak kombinovati odgovarajuće obrazovanje i iskustvo. 

U svet ERP-a, bez sumnje može da uđe svako koga ta tema najpre zanima. No ipak, izvesnije će tu titulu poneti neko kome informacioni sistemi i računarske nauke idu bolje. Šire razumevanje IT-a i primene u poslovnom okruženju, dobar su osnov za ovaj posao.

Poslovna administracija, takođe, čini da se ovim putem može krenuti. Kombinacija oblasti kao što su menadžment, računovodstvo, finansije, pa čak i marketing, pružaju šire razumevanje poslovnih procesa i potreba organizacija. To je onda takođe dobra polazna osnova za ERP. Poslovi koji su nužno povezani sa računovodstvom i finansijama često su u sprezi sa ERP-om, tako da će izvesno biti određenih spojnih tačaka među onima koji ovim znanjima barataju, bilo da su ih stekli formalno ili neformalno.

Tehnička ekspertiza – važan preduslov

Da biste kao ERP konsultant uspeli u onome što radite, a i da biste se pozicionirali visoko u svom poslu, tehnička ekspertiza je veoma bitna. Efikasno rešavanje tehničkih izazova i optimizacija sistema prema potrebama klijenata, zavisiće od vas samih. To znači da bi teme poput baza podataka, programiranja, integracija sistema, upravljanje podacima i sigurnosne procedure morale da budu deo vašeg opusa znanja, ili za početak – interesovanja.

Kroz duboko razumevanje kako jedna organizacija funkcioniše i koji su važni koraci u njenim procesima, konsultant može predložiti rešenja koja će unaprediti efikasnost i produktivnost. Primera radi, dobar konsultant morao bi da se dubinski pozabavi intervjuisanjem važnih zaposlenih i analizom dokumentacije. Nakon što stekne taj uvid, on može da identifikuje izazove i prilike za unapređenje. Na osnovu ove analize, predlaganje ERP sistema koji optimizuje operaciju donosi se zajedno sa timom. Može se reći da su svi ovakvi rezovi i skokovi teški za organizaciju, ali da svakako vode boljitku. Snaga dobrog konsultanta upravo je u tome da taj proces suptilno nametne, ali da ga pre svega do tančina razume.

A kreativnost?

Možda deluje, pored svega gore navedenog, da za obavljanje ovog posla nije potrebno biti kreativan, ali moraćemo da vas razuverimo. Naše koleginice i kolege kažu da je maštovitost i mogućnost donošenja kreativnih rešenja jedan od najlepših aspekata ovog posla. Sara i Dragana, naše koleginice koje su sad već iskusni ERP konsultanti, tvrde da je najzanimljiviji deo posla upravo ta mogućnost da sa svakim projektom dobijate priliku da osmislite nešto novo. Dati predlog i razviti novu vrstu funkcionalnosti, osmisliti novi način izveštavanja ili automatizacije nekog procesa – podrazumeva mnogo timskog brainstorminga i kreativnosti u načinu razmišljanja. 

Šta vam garantuje uspeh u svetu ERP konsultanata? 

Uspeh u svetu ERP konsultanata zavisi od kombinacije tehničkih veština, poslovnog razumevanja, interpersonalnih veština i iskustva. Iako ne postoji jedan „tajni začin“ za uspeh, kombinacija svega navedenog je ono što pravi razliku.

Kroz posvećenost kontinuiranom učenju, prilagođavanju i profesionalnom razvoju, nema razloga da ne budete uspešni u svom poslu i da kao ERP konsultant postanete cenjeni stručnjaci u svojoj oblasti.