Skip to main content

Strategija M&I Systems, Co. je oduvek u svom fokusu imala razvoj inovativnih rešenja koja će svim našim klijentima omogućiti digitalizaciju procesa i transformaciju poslovnih modela. U skladu sa tim, naša kompanija je odlučila da svojim klijentima ponudi novu uslugu, elektronsku razmenu podataka, koja je omogućena kroz saradnju sa kompanijom Moj E-račun.

Moj-eRačun je servis koji je namenjen elektronskoj razmeni i upravljanju izdavanjem, primanjem i arhiviranjem eRačuna i eDokumenata. Svojim klijentima, M&I Systems, Co. na ovaj način omogućava prelazak na elektronsku razmenu dokumenata, što će doprineti smanjenju troškova, povećavanju brzine izvršavanja određenih procesa, smanjivanju grešaka i unapređivanju odnosa između poslovnih partnera. Takođe, oni će biti u mogućnosti da, potpunom zamenom papirnih računa, omoguće efikasniju iskorišćenost, kako poslovnih procesa tako i zaposlenih.

Korišćenjem ove usluge, našim klijentima će biti omogućeno jednostavno slanje i primanje računa, brža naplata, s obzirom da je eRačun dostavljen primaocu kroz nekoliko sekundi i veća pravna sigurnost, jer je poznat tačan datum i vreme kada je eRačun preuzet.

Navike i potrebe tržišta se konstantno menjaju i M&I svojim tridesetogodišnjim iskustvom u razvoju i implementaciji sopstvenih rešenja kao i sklapanjem partnerstava koje ih nadopunjuju, vodi i podržava kompanije u razvoju novih poslovnih modela, prevazilaženju izazova, optimizaciji i implementaciji efikasnijih poslovnih procesa, čime omogućavamo svojim klijentima uspešnu transformaciju poslovanja i mogućnost da iskoriste sve prilike koje digitalizacija donosi. Kao rezultat, preko 400 kompanija i drugih organizacija, prepoznale su i izabrale M&I Systems, Co. Group kao pouzdanog partnera koji može da podrži njihov rast i razvoj kroz dugoročnu saradnju.