Skip to main content

Različiti tehnološki procesi

U kompanijama koje se bave ovom industijom često imamo u nizu spojene poslovne procese koji su različiti po svojim karakeristikama i resursima koje zahtevaju.

Proizvod jednog tehnološkog procesa može biti ulazna sirovina za sledeći proizvodni proces a može se isto tako plasirati na tržištu kao finalni proizvod.

U jednom velikom ERP sistemu moguće je sve ovo pomiriti i stvoriti harmoniju da se kroz iste aplikacije različitom parametrizacijom i podešavanjima mogu planirati, pratiti i upravljati ovakvim procesima.

Ovo se postiže organizacijom podataka na nivou ERP sistema tako što se definišu segmenti i parametri za svaku pojedinačnu proizvodnju i njen tehnološki proces.

Cena kao kruna na kraju

Kroz sve proizvodne procese kada se sirovine i materijali stavljaju u upotrebu, odnosno kada se evidentira njihov utrošak ti troškovi se direktno alociraju na radni nalog, osnosno na konkretan poluproizvod ili gotov proizvod. Na osnovu ovih informacija i sledljivosti dokumentacije kada se sve u sistemu podesi i procesi se zavrte i dobiju svoje rezultate kao finalni rezultat dobijemo cenu koštanja svih materijalnih utrošaka kroz ceo proces proizvodnje.

Preduslov da se do ovoga dođe jeste da se ERP sistemom uveže i pokrije celokupan proces proizvodnje, zatu kažemo de je cena koštanja koja dolazi kao kruna na kraju implementacije proizvodnje u ERP sistemu.

Prozor u realnost: realno vreme, realni troškovi i analitika

ERP sistem omogućava da se sa svakog izvora podataka gde se evidentira neki trošak on veže za određenu analitiku, određeni činilac koji će kasnije biti od značaja da se utvrdi suma svih troškova koji su na njega alocirani. Praktično to znači da vam ERP nudi mogućnosti da u realnom vremenu možete da imate informacije o troškovima svih resursa i činioca u procesu proizvodnje ali i drugim procesima koji nisu direntno vezani za proizvodnju.

Troškovi realizacije procesa koji su pomoćni u procesu proizvodnje znaju da imaju veliku ulogu u proračunu cene koštanja finalnih proizvoda. Tu spadaju troškovi nabavke, skladištenja, kontrole kvaliteta, transportni troškovi u otkupu i skladištenju sirovina i slično.

Ovi se troškovi u ERP alociraju na odgovarajuća mesta troškova i u završnoj fazi obračuna prenose odgovarajućim ključevima na finalne proizvode.

ERP nudi mogućnost izbora unapred definisanih ključeva kao i slobodno formiranje ključeva u zavisnosti od tipa proizvodnje i od učešća određenog troška u samoj proizvodnji.  

 

Profitabilnost proizvodnje

Ako idemo korak dalje u analizi uspešnosti vaše proizvodnje nameće se pitanje profitabilnosti proizvodnje. Svaka profitabilnost ima dve strane medalje, jedna je troškovna a druga su prihodi koji se ostvaruju plasiranje finalnih proizvoda na tržištu.

Kako bi se odredila profitabilnosti u prehrambenoj proizvodnji potrebno je da se ERP sistemu definišu profitni nosioci koji će objediniti troškove sa jedne strane i prihode sa duge strane.

Profitni nosioc je najčešće grupa proizvoda, ili pojedinačni finalni proizvod. ERP sistem omogućava praćenje prihoda od plasiranja na nivou pojedinačnog proizvoda.

Pored toga u nekim industijama je značajno merenje profitablnosti i određenog tržišta ili kanala prodaje pa čak i do nivoa prodavca ili samog kupca.

Ovako merenje profitablinosti je veoma zahtevno za troškovnu stranu jer zahteva spuštanje svih zavisnih troškova na zadati nivo. To znači da svi troškovi koji se odnose na plasiranje na zadatom nivou trebaju biti tako i alocirani. Ovde se pre svega misli na troškove prodaje, transporta, marketinga i sl.

U analizi profitabilnosti za troškove prodatih proizvoda se uzima prethodno formirana cena koštanja tog proizvoda sa svim uključenim troškovima proizvodnje.

Predviđanje potražnje

Analizom potreba tržišta kroz izveštaje o prethodnim isporukama može se iz ERP sistema dobiti relativno precizne informacije o predviđenoj potražnji kako bi se na osnovu ovih informacija mogla planirati i realizovati isporuka proizvoda.

Ove funkcionalnosti su naročito interesantne za kompanije koje se bave ambulantnim snabdevanjem svojih kupaca gde se iz dana u dan, iz nedelje u nedelju vrši isporuka praktično istih količina uz neka manja odstupanja.

ERP sistem kod ovakvih implementacija omogućava automatizaciju procesa poručivanja nudeći za sledeću isporuku tipske količine koje su unapred definisane bilo na osnovu ugovorenih ili na osnovu prethodno realizovanih isporuka.

Transport

Za kompanije koje se bave proizvodnjom prehrambenih proizvoda veoma važan činilac je transport, njegova organizacija i praćenje kako u procesima nabavke, ako se radi otkup sirovina tako i u plasmanu finalnih proizvoda do kupaca odnosno potrošača.

ERP sistem u ovom domenu može da pruži adekvatnu podršku kako bi se planiranje i realizacija transporta odvijala pravovremeno i optimalno uz minimalne troškove. 

Često se modul transporta u ERP sistemu integriše sa eksternim alatima koji omogućavaju rutiranje i praćenje samih vozila prilikom isporuke. Ovom integracijom ERP se obogaćuje sa podacima koji mogu biti od značaja za kasniju analizu i praćenje rezultata rada transportne službe i efikasnosti iskorišćenja vozila kao resursa.

Održavanje proizvodnog pogona

Nema uspešne proizvodnje bez održavanja proizvodnog pogona, pre svega održavanje treba da bude preventivno ali i tekuće održavanje zahteva svoju pažnju.

ERP sistem omogućava da se zadaju parametri koji omogućavaju da se celokupan pogon sa svim objektima i opremom unese u sistem, da se definiše dinamika i pravila za preventivno održavanje, čišćenje, zamenu rezervnih delova i sl.

Kod interventnog održavanja ERP sistem omogućava evidenciju kvara ili zastoja, kreiranje radnih naloga za popravku i praćenje troškova održavanja kao jednu od stavki kod obuhavata troškova proizvodnje.

Performantnost ERP sistema

Zamislite moć vašeg poslovnog sistema kojim upravlja performantan ERP sistem. Uz povezanost svih aplikacija i sistema u realnom vremenu, informacije su na dohvat ruke svim ključnim osobama u vašoj kompaniji. Donošenje odluka postaje ne samo intuitivno, već i temeljeno na pouzdanim informacijama koje vam pruža ERP sistem. Automatizacija procesa, zasnovana na najboljoj praksi i algoritmima, oslobađa vas rutinskih zadataka i omogućava vam da se fokusirate na ključne inicijative koje unapređuju performanse vašeg poslovnog sistema.

Neki procesi i donošenje odluka mogu biti automatizovani na osnovu informacija koje ERP produkuje i na osnovu najbolje prakse i algoritama koji se mogu unapred definisati tako da sam ERP pozajmljenom inteligencijom svojih kreatora procesa može da upravlja poslovnim sistemom, odnosno može da automatski kreira naloge za izvršenje određenih aktivnosti u procesima.

Budućnost nije u čekanju sutrašnjice, već se gradi danas.

 

 

Prvi deo teksta o primeni ERP sistema u prehrambenoj industriji možete pričitati na linku:

https://misystemsgroup.com/revolucija-u-prehrambenoj-industriji-kako-epr-sistem-pomaze-u-proizvodnji-hrane/