Skip to main content

Kada je češki pisac Karel Čapek početkom 1920-ih osmislio termin robot, sigurno nije imao na umu da će doći vreme praktične primene robota i botova, bez njihovog otelotvorenja. Naime, živimo u veku u kome je pomoć robotske automatizacije procesa više nego dobrodošla i čini ključnu vrednost u modernom digitalnom svetu. Iako je termin bot poprimio negativnu konotaciju, najpre zbog neetičkih izleta u ponašanju ljudi i zbog korišćenja u manipulaciji brojevima, u ovom tekstu probaćemo da osvetlimo sve njegove pozitivne strane.

Takođe, fokus je na tome kako bi vašoj kompaniji robotska automatizacija mogla da doprinese, i koji su to aspekti u kojima treba da obratite pažnju na signale da vam kompanija vapi za robotskim procesima. 

Pazimo…

Ko radi taj i greši – ili kako bi RPA mogao da smanji greške

Izreka „ko radi taj i greši“ često aludira na to da greške mogu da nastanu kada ljudi obavljaju izvesne zadatke i poslove. O tome da niko nije savršen, takođe govorimo kada želimo da opravdamo čoveka i njegovu rasutu pažnju.  Međutim, treba imati na umu da se uvođenjem RPA upravo pokušava da olakša čovekova „zatrpanost“ svakodnevnim ponavljajućim poslovima u kojima se često greši. Imajući u vidu da je procena da će 2025. godine čak 25% poslova biti automatizovano, a da čak 94% direktora kompanija veruju da je značajno povećana produktivnost nakon uvođenja RPA, o ovoj temi treba se na vreme odrediti.

Nauka kaže da je moguće automatizovati blizu polovine poslovnih aktivnosti, što onda čoveku otvara mogućnost da bude kreativniji, da se bavi esencijom, a ne administracijom i da umesto njega radi neko drugi. Što je još važnije, u poslovima koje preuzima RPA, greške se svode se na apsolutni minimum.RPA može da prevenira različite vrste grešaka u kompaniji jer se oslanja na dosledno izvršavanje zadataka.

Greške u unosu podataka su veoma česte, a pošto RPA prenosi podatke iz jednog u drugi sistem, automatski, bez potrebe da se to radi ručno, smanjuje se mogućnost grešaka u unosu i prenosu podataka.

RPA se programira da dosledno izvršava zadatke u skladu sa procedurama, pa se smanjuje propust u izvršavanju procesa. Smanjuju se greške u komunikaciji među sistemima i platformi, kao i greške u proračunima i analizama. Rečju, RPA je idealan alat za praćenje pridržavanja rokova, smanjivanje rizika od kašnjenja, kao i smanjenje bezbednosnih grešaka.

RPA u ljudskim resursima

RPA (Robotic Process Automation) se može koristiti u različitim aspektima ljudskih resursa kako bi automatizovala rutinske zadatke i optimizovala efikasnost procesa. Evo kako se RPA može primeniti u nekim od navedenih oblasti u ljudskim resursima:

On-boarding zaposlenih:

RPA može pomoći u automatskom generisanju personalizovanih ponuda za regrutaciju koje uključuju sve relevantne informacije za nove zaposlene. Takođe, RPA može olakšati proces pripreme dokumenata za zaposlenje, slanja dobrodošlice i obaveštenja o politikama kompanije. Ovo smanjuje vreme koje je potrebno za ručno kreiranje dokumenata i osigurava doslednost u pristupu novim zaposlenima.

Prijava i odjava na CROSO:

RPA može automatizovati proces prijave i odjave zaposlenih na CROSO (Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja) putem interakcije sa web stranicama i aplikacijama. Botovi mogu popuniti i predati neophodne obrasce i podatke, čime se ubrzava i olakšava ovaj administrativni proces.

Upravljanje procenom učinka:

RPA može pomoći u automatizaciji procesa procene učinka, uključujući prikupljanje i analizu podataka o radu zaposlenih. Botovi mogu generisati izveštaje o performansama zaposlenih, pratiti postavljanje ciljeva i podsećati na planirane sastanke za procenu učinka. Ovo olakšava proces upravljanja performansama i pomaže u praćenju napretka zaposlenih.

RPA može automatizovati evidenciju vremena i prisustva zaposlenih putem interakcije sa sistemima za evidenciju radnog vremena. 

Botovi mogu automatski beležiti dolaske i odlaske zaposlenih, obračunavati radne sate i praznike, i generisati izveštaje o prisustvu. Ovo smanjuje potrebu za ručnim evidentiranjem i poboljšava tačnost podataka o prisustvu.

RPA u maloprodaji – saveznik zlata vredan

Maloprodaja, kao deo trgovine koji se odnosi na prodaju robe je usluga ka krajnjim potrošačima. To je, može se reći, potonji korak u lancu snabdevanja, i najčešće ide direktno potrošaču u manjim količinama. Od prodavnica i supermarketa do trgovinskih centara i online kupovine – cilj je isti. 

Maloprodaja može biti deo kompanijskog lanca ili samostalna kompanija. Takođe, ona može biti i nezavisna od proizvodnih kompanija. Ipak, ona je veoma važan deo jer se kroz maloprodaju ostvaruje profit.

U bilo kom od ovih scenarija, postoji izvesna zavisnost maloprodaja od kompanija i obrnuto, pa nije na odmet podsetiti se koji su to signali koji ukazuju da  maloprodaji može koristiti uvođenje RPA (robotske automatizacije procesa). 

Prvo, ukoliko maloprodaja ima složene i repetitivne zadatke koji zahtevaju puno vremena i resursa, RPA može značajno ubrzati ove procese i osloboditi osoblje za druge, više vredne zadatke. Drugo, ukoliko je maloprodaja suočena sa povećanim brojem narudžbina i transakcija, RPA može poboljšati efikasnost obrade ovih operacija, minimizirajući greške i smanjujući vreme odgovora na kupce.

Treći signal je potreba za tačnim i brzim generisanjem izveštaja i analiza o prodaji i potrošačkim trendovima. RPA može automatizovati procese analize podataka i pripreme izveštaja, omogućavajući menadžerima brže odluke.

Četvrti signal je potreba za unapređenjem korisničke podrške. RPA može biti od pomoći u pružanju brzih i preciznih odgovora kupcima, rešavajući njihove zahteve u realnom vremenu i poboljšavajući njihovo iskustvo sa brendom.

U konačnom, kada maloprodaja primećuje da se suočava sa bilo kojim od ovih signala, uvođenje RPA može biti ključno za unapređenje poslovanja, poboljšanje korisničkog iskustva i postizanje konkurentske prednosti na tržištu.

Automatizacija put ka novim horizontima

Uzmemo li u obzir da je gorepomenuti Čapek, pričom o robotu, zauvek otvorio vrata mašte i ovekovečio ljudsku težnju za igrom boga, možemo zaključiti da je ovo vreme u kojoj robot iznova otvara vrata čovečanstvu.

Saradnja tehnologije i kreativnosti čini da je budućnost, koju smo već „uhvatili za rep“ mesto u kojoj će se rame uz rame raditi sa potencijalom veštačke inteligencije.

Ako ste se u bilo kom momentu, ovog teksta, pronašli kao neko kome kompanija kasa u mestu, vreme je za automatizaciju. Pomerite se u korak sa tehnologijom ili će tehnologija jednostavno preći preko vas. Ako još uvek niste krenuli na ovaj put, krajnje je vreme da zauzdate tehnološki potencijal.

Ako pak samo razmišljate o polasku, a ništa ne preduzimate, imajte na umu da možda već i kasnite sa prvim korakom.

Oblikovanje budućnosti dešava se u sadašnjosti, a čitanjem poslednjeg reda ovog teksta, prošlost je već stupila na snagu. Zato, igrajte mudro.

 

photo by: https://botpress.com/blog/what-is-rpa-in-automation