Skip to main content

O tome šta je Salesforce, i zašto je to vodeća globalna platforma za upravljanje odnosima sa klijentima, govorili smo dosta u blogovima posvećenim automatizaciji poslovnih procesa i CRM-u. Kako je zahvaljujući svojoj fleksibilnosti i obimu funkcionalnosti Salesforce postao važan alat za brojne kompanije koje žele da unaprede poslovanje, takođe smo pričali. Do sada se nismo bavili temom sertifikacije. Ovaj blog će se baviti razmatranjem kako Salesforce sertifikacija može pomoći u unapređenju IT karijere. Analiziraćemo prednosti posedovanja Salesforce sertifikata, uključujući validaciju znanja, povećanje profesionalne vidljivosti i mogućnosti za karijerni napredak. Takođe ćemo se osvrnuti na praktične aspekte pripreme za sertifikaciju, poboljšanje efikasnosti u radu, uticaj sertifikata na odnos sa klijentima i timom, te načine praćenja najnovijih trendova u Salesforce ekosistemu. 

Kako bismo vam ovu temu što vernije i iskustvenije predstavili, konsultovali smo naše kolege iz Salesforce tima koji su sa nama nesebično podelili svoja iskustva o sertifikaciji za rad na Salesforce platformi. 

U IT industriji, sertifikacije igraju vitalnu ulogu u potvrđivanju stručnosti i kompetencija profesionalaca. One omogućavaju poslodavcima da lakše prepoznaju kvalifikovane kandidate, dok zaposlenima pružaju mogućnost za unapređenje karijere i povećanje tržišne vrednosti. Sertifikacije takođe omogućavaju pojedincima da budu u toku sa najnovijim tehnologijama i praksama, čime doprinose njihovom kontinuiranom profesionalnom razvoju.

Za početak, šta je to?

Već smo navikli da na samom početku definišemo pojmove, kako bismo mogli da o konkretnim primerima pričamo što „plastičnije“.

Salesforce sertifikacija je zvanična potvrda koju izdaje Salesforce, a koja dokazuje da pojedinac poseduje specifična znanja i veštine potrebne za rad na ovoj platformi. Svrha sertifikacije je da validira tehničku kompetentnost i stručnost u korišćenju Salesforce proizvoda i alata, omogućavajući profesionalcima da potvrde svoju sposobnost za implementaciju, prilagođavanje i održavanje Salesforce rešenja.

Salesforce nudi razne tipove sertifikata, prilagođene različitim ulogama i specijalnostima unutar platforme. Neki od najpopularnijih tipova Salesforce sertifikata uključuju:

Administrator – Fokusira se na osnovne administrativne funkcije kao što su konfiguracija, upravljanje korisnicima i osnovne funkcionalnosti platforme.

Developer –  Namenjen profesionalcima koji rade na prilagođavanju i programiranju unutar Salesforce platforme, koristeći Apex i Visualforce.

Consultant– Ovaj sertifikat je za one koji rade na implementaciji i prilagođavanju Salesforce rešenja za klijente, često u specifičnim industrijama kao što su prodaja, marketing ili usluge korisnicima.

Architect – Za napredne korisnike koji dizajniraju i implementiraju složene Salesforce rešenja i arhitekture.

Marketing Cloud – Fokusira se na korišćenje Salesforce Marketing Cloud platforme za kreiranje i optimizaciju marketinških kampanja.

IT Profesionalci u sprezi sa savremenim alatima

Sertifikacija je postala nešto poput tajnog rukovanja – suptilna, ali izuzetno važna potvrda stručnosti

Salesforce sertifikacija otvara vrata ka novim horizontima profesionalnog razvoja. Njena vrednost ne leži isključivo u prepoznatljivom pečatu znanja, već i u samom procesu pripreme, koji donosi uvid u nepoznate oblasti ili pak manje poznata područja znanja.

U korporativnom svetu, profesionalci prolaze kroz učenje lekcija i tutorijala, suočavajući se sa situacijama koje možda neće odmah iskusiti u praksi. Taj proces, pun izazova i prepreka, oblikuje ih u bolje konsultante, administratore i developere. Samopouzdanje raste, a sa njim i prilike koje dolaze – potencijalni klijenti i poslodavci vide tu naizgled neprimetnu promenu koju sertifikacija nudi.

Profesionalci često pričaju kako sertifikacija nije od presudne važnosti. Na neki način, ona je više kao korisni dodatak. Važno je razumeti koncepte, proći kroz najmanje jedan Trailhead modul za App Builder ili Administrator, jer pravo znanje ne leži u papiru, već u suštini onoga što je naučeno. Sertifikacija doprinosi samopouzdanju, ali ono što zaista menja stvari je euforija koja dolazi nakon položenog testa – taj trenutak kada se vrata percepcije otvore i mnogo toga postaje jasnije.

Pitanje praktičnog rada i integracije pripreme za sertifikaciju sa svakodnevnim obavezama je delikatno, ali rešenje je jednostavno – priprema postaje deo poslovnih obaveza. Kada posao dodiruje praktičnu primenu modula, sve se sinhronizuje. Na taj način, proces pripreme za sertifikaciju uključuje teorijsku i praktičnu obuku. Najbolja opcija je upoznavanje sa platformom kroz praksu i primere, uz pomoć iskusnijih kolega. Tako često svedoče oni koji sebe smatraju profesionalcima sa dugim stažom.

Pre nego sam proces sertifikacije postane prioritet, savladavanje platforme postaje prirodan korak, a usklađivanje pripreme sa poslovnim obavezama dolazi gotovo automatski.

U toj igri dolazi se do zaključka – kombinacija sertifikacije i iskustva pruža potpuniju sliku o sposobnostima tima ili pojedinca. Reč je o kontinuiranom učenju, usavršavanju, pa čak i hrabrosti da se suočimo sa nepoznatim. Na kraju krajeva, IT industrija nije samo posao – to je putovanje kroz svet neprekidnih promena i prilika.

Do iskustva treba narasti

Kroz praćenje najnovijih trendova i promena svakodnevnim radom i istraživanjem, mladim IT profesionalcima otvaraju se nove prilike za napredak. Bez obzira na različite pozadine i iskustva, svi se saglašavaju oko ključne tačke: kontinuirano učenje i usavršavanje su temelj za napredovanje u karijeri. U IT industriji, biti ažuran s najnovijim tehnologijama i metodama rada nije samo preporuka – to je neophodnost.

Sertifikacija dolazi kao prirodni sled događaja, potvrđujući stručnost i kvalifikacije koje povećavaju kredibilitet i sigurnost u radu. Bez obzira na lične pristupe obnavljanju sertifikata, posedovanje relevantnih sertifikata doprinosi profesionalnom ugledu. Tu se javlja sinergija između teorije i prakse – dok jedni ozbiljno pristupaju učenju putem zvaničnih modula i simulacija, drugi naglašavaju praktičnu primenu znanja kroz stvarne projekte.

Da se razumemo, nije reč samo o papiru, već o potvrdi da profesionalac poseduje specifična znanja i veštine potrebne za rad na Salesforce platformi. Pomaže u validaciji tehničke kompetentnosti i stručnosti u korišćenju Salesforce proizvoda i alata, omogućavajući profesionalcima da pokažu svoju sposobnost za implementaciju, prilagođavanje i održavanje Salesforce rešenja. Na taj način, sertifikacija doprinosi povećanju profesionalnog kredibiliteta i sigurnosti u radu.

U mladosti, kada je neiskustvo očigledno, važno je uhvatiti se u koštac sa onim što nude iskusnije kolege, ali i sa trendovima. To je prvi korak ka izgradnji dobre karijere u IT svetu.

Kao mladi i neiskusni, često se oslanjamo na teorijsko znanje, upijajući svaki pojam kao sunđer, ali bez stvarnog dodira sa pravim svetom tehnologije. Teorija je kao temelj kuće – bez njega, sve se ruši. Ali nije dovoljno samo postaviti temelj; zidovi, krov i sve unutrašnje pregrade dolaze kroz praktično iskustvo.

Kombinacija učenja kroz priručnike, simulacije ispita i praktičan rad na stvarnim projektima stvara neprocenjivu sinergiju. To je igra između knjiga i tastature, gde teorija daje osnovu, a praksa oblikuje i učvršćuje znanje. Takav pristup omogućava mladima da se ne osećaju kao da su bačeni u vodu bez pojasa za spasavanje.

Mlađi IT entuzijasti uče kako da traže pomoć i savete, što ubrzava njihov razvoj. Iskusne kolege su kao vodiči kroz onaj gorepomenuti lavirint novih tehnologija, dok šira zajednica pruža sigurnost i potvrdu da su na pravom putu. 

Kroz saradnju i zajedništvo u kompaniji, put ka uspehu i napretku postaje manje trnovit, a više ispunjen entuzijazmom i željom za stalnim napretkom.