Skip to main content

Na jednom od poznatih poslovnih događaja godine, Globalnom RPA & AI Summit-u u Berlinu, predstavnica kompanije M&I RPA manager Snježana Pivaš, stala je rame uz rame sa svetskim modernim poslovanjem. Summit nije bio samo prilika za deljenje iskustava i razmenu informacija, već je predstavljao duboko promišljanje o budućnosti. Uvidi, novi horizonti i otvorena razmišljanja, inspiracija su za tekst koji ćete pročitati.

Veštačka inteligencija – put ka budućoj produktivnosti

Naša predstavnica ističe da se o veštačkoj inteligenciji nije govorilo samo kao o trenutnom trendu, odnosno buzzwordu, već kao o sveukupnom putu u produktivnost koju nudi budućnost. Dok se tehnologija neprestano razvija, shvatanje da je AI ključna komponenta sadašnjeg poslovanja, po njenom mišljenju, ali i zaključku samita, postaje imperativ. Brzo nametanje veštačke inteligencije dovodi i do neprestane potrebe za promocijom AI podržanih rešenja, ali i za obukom kako bi klijenti i zaposleni postali vođe u ovom polju.

Kao predstavnica M&I kompanije, ona podcrtava i ulogu kompanije i istražuje raznolike aspekte AI u okviru M&I portfolija. Naime, koncept M&I poslovanja, po njenim rečima, veoma se vešto uklapa u svetske trendove, najpre zbog toga što obuhvata koncept koji je mnogo više od klasičnog RPA-a. 

I istina, firme koje danas imaju AI kao integralni deo strategije, omogućavaju visok stepen standardizacije poslovnih procesa i pomažu ljudima da postanu eksperti u svojim oblastima.

Integracija AI u M&I Portfolio

Već smo, izbegavajući prepotentnost, govorili o tome koliko je značajno višedecenijsko poslovanje M&I kompanije koja predstavlja pionira u primeni tehnoloških trendova. To potvrđuje prisutnost u brojnim projektima koji su na čelu inovacija. Upravo u korak sa AI tehnologijama, M&I ide i danas, kada se ova rešenja vrtoglavo brzo razvijaju. Pomenuli bismo samo neke od tehnologija koje M&I ima u svom portfoliju, a koje čine da ova kompanija bude konkurentska na globalnom nivou.

RPA (Robotic Process Automation): RPA je tehnologija koja omogućava automatizaciju rutinskih poslovnih procesa koristeći softverske robote Ovi botovi mogu simulirati interakcije koje obavlja ljudska radna snaga na računarima, čime se povećava efikasnost i smanjuju greške.


Važno je istaći da u svakodnevnom radu M&I nastoji da inicira zajedničke projekte gde RPA spaja sa ostalim rešenjima. Edukacija zaposlenih i klijenata o važnosti rešenja podržanih veštačkom inteligencijom je segment bez kog se ne može zamisliti savremeno poslovanje.

OCR (Optical Character Recognition): OCR je tehnologija koja omogućava računarima da prepoznaju tekst u slikama ili skeniranim dokumentima. To omogućava automatsku analizu i obradu velikih količina podataka iz nesrukturiranih izvora.

Voice Bots su softver koji koristi glasovnu tehnologiju kako bi omogućio komunikaciju između korisnika i računara putem glasa. Ovi botovi se često koriste u korisničkoj podršci, automatizaciji telefonskih interakcija i drugim aplikacijama.

Advanced Analytics (ML, Power BI, Prediktivne analize): Ovde podrazumevamo različite tehnike za analizu podataka, uključujući Machine Learning (Mašinsko Učenje), Power BI i Prediktivne analize. Ove tehnologije omogućavaju dublju analizu podataka kako bi se otkrili uzorci, trendovi i doneli informisani poslovni odlučivanja.

BPM (Business Process Management): BPM se odnosi na upravljanje poslovnim procesima. Ovo je metodologija i softverski alati koji se koriste za modeliranje, automatizaciju i optimizaciju poslovnih procesa.

NLP (Natural Language Processing): NLP je tehnologija koja omogućava računarima da razumeju i komuniciraju na prirodnom jeziku. To se koristi za automatizaciju komunikacije sa korisnicima, analizu teksta i druge aplikacije.

Sve ove tehnologije su deo šireg spektra AI (Veštačke iteligencije) i doprinose unapređenju poslovnih procesa, automatizaciji i analizi podataka kako bi se povećala produktivnost i efikasnost poslovanja.

Globalni trendovi

Na samitu u Berlinu, jedan od učesnika – najveći modni lanac iz UAE – predstavio je svoju hrabru odluku koja će zauvek promeniti način na koji posluju. Odluka da više neće zapošljavati radnike koji obavljaju rutinske zadatke unosa podataka u aplikacije je takozvani „game changer“. Umesto toga, odlučeno je da sve što se tiče popunjavanja baza podataka prepusti veštačkoj inteligenciji. Zaposleni će se, umesto obavljanja repetitivnih zadataka, posvetiti ekspertskim aktivnostima kao što su donošenje ključnih odluka i strategijsko planiranje. Ovaj primer jasno ilustruje kako veštačka inteligencija transformiše radnu snagu, gurajući je ka ulozi eksperata.

Drugi značajan trenutak na samitu istakao je moć veštačke inteligencije u oblasti planiranja. Kroz precizne analize i modele sa desetogodišnjom istorijom podataka, kompanije sada mogu tačno predviđati cene proizvoda i potražnju potrošača po kategorijama. U industriji maloprodaje, ovo je od suštinskog značaja. Kompleksne analize kao što su „forecasting“ zalihama i „optimizacija asortimana“ omogućavaju kompanijama da bolje upravljaju zalihama i prilagode se promenama u potrošačkim navikama. 

Ovo predstavlja odličnu priliku i primer kako za M&I, tako i za slične kompanije da ojačaju svoj portfolio poslovne inteligencije (BI) uz pomoć veštačke inteligencije, pružajući klijentima napredne alate za poboljšanje performansi i konkurentske prednosti.

Važnost povezanosti sa krajnjim ciljem

Jedan od važnih zaključaka, nesumnjivo jeste i taj da je AI sam po sebi nedovoljan, ako ne postoji usklađivanje sa krajnjim ciljem. Kada govorimo o kompanijama, onda to znači da tehnologija treba da služi za postizanje konkretnih poslovnih rezultata. Naime, veoma je važno, a to navodi i naša sagovornica, da cilj bude usklađen sa dugoročnom strategijom i misijom klijenata. Iako je to opšteprihvaćeno u kontekstu primene veštačke inteligencije i automatizacije, ipak nije na loše podsetiti da je tehnologija alat za postizanje definisanih poslovnih ciljeva i unapređenje performansi.

Moglo bi se zaključiti da je veoma važno usmereno i vođeno korišćenje AI tehnologija, kako ona ne bi postala samo trend ili trenutno besciljno ushićenje koje ne postiže nikakve rezultate.

Konačno, istaknuto je da veštačka inteligencija treba da postane svakodnevna rutina, usmerena na povećanje produktivnosti internih procesa. Ključna poruka je da korišćenje veštačke inteligencije treba da bude etičko, uz poštovanje pravila o tajnosti podataka i regulativa. 

Organizovanje internih radionica kako bi se unapredile  veštine i razumevanje veštačke inteligencije su temelj svakog poslovanja.

Kada je u pitanju razvoj zaposlenih, kompanije više nego ikada žele sačuvati svoje talente i zaposlene tako da im pružaju priliku da se kroz interne projekte uključe u RPA projekte u svom sektoru kao citizen developeri. Najčešće je ovo propraćeno kao HR projekat u kompaniji gde se omogućava biznis sektorima da samostalno razvijaju AI rešenja od strane zaposlenih koji imaju interesovanja za taj segment.