Skip to main content

Zamislite da ste vlasnik malog trgovinskog lanca sa nekoliko prodavnica. Kroz godine, vaša prodaja raste, a kako se trgovina razvija, počinjete da se suočavate sa sve više izazova. Morate da pratite kontakte sa stotinama klijenata, pratite inventar u svakoj prodavnici i upravljate prodajnim timovima. Prodaja u novom dobu retko se razlikuje od ovog šablona, a prilagoditi sistem svojim potrebama nije uvek lako. Tu nastupaju razna softverska rešenja koji su doslovce asistenti u svim aspektima prodaje.

Tradicionani pristupi problemima poput skladištenja dokumentacije i informacija o kupcu sada su teško zamislivi, jer bi to predstavljalo prašnjavi arhiv dokumentacije kroz koju se teško prolazi. Cloud-based rešenja, ako govorimo o poslovnom kontekstu, omogućavaju omogućavaju organizacijama da svoje podatke, aplikacije i resurse čuvaju i pristupaju im putem interneta, čime olakšavaju pristup, deljenje i upravljanje informacijama na efikasan i bezbedan način.

U narednim redovima, probaćemo da odgovorimo na pitanje kako se prodaja unapređuje kroz korišćenje Sales Cloud softvera.

Za početak, šta je to?

Kao što smo već govorili u nekom od prethodnih blogova, Salesforce je jedna od vodećih svetskih kompanija specijalizovana za cloud-based softverske rešenja, često povezivana s upravljanjem odnosima s kupcima (Customer Relationship Management – CRM). Salesforce platforma omogućava organizacijama da efikasno prate, analiziraju i upravljaju svojim odnosima s klijentima i raznim aspektima prodaje, marketinga i podrške korisnicima.

Salesforce pruža kompletan pregled interakcija s klijentima, uključujući komunikaciju, prodajne prilike, podršku i još mnogo toga. Ovo pomaže organizacijama da bolje razumeju i zadovolje potrebe svojih klijenata. Ova platforma nudi alate za automatizaciju prodajnih procesa, što olakšava praćenje prodajnih prilika, slanje personalizovanih marketinških poruka i analizu rezultata kampanja. Platforma je prilagodljiva i može se prilagoditi specifičnim potrebama različitih industrija i organizacija. Postoji širok izbor dodataka i aplikacija trećih strana. Jedna od njenih prednosti su i alati za analitiku i izveštavanje koji pomažu organizacijama da bolje razumeju njihove podatke i donose informisane odluke.

Salesforce je postao ključni alat za mnoge organizacije širom sveta, pružajući im sredstva za poboljšanje odnosa s klijentima, povećanje prodaje i efikasniju upravu poslovnim procesima.

Unapređenje klijentskih odnosa

Da biste unapredili prodaju koristeći Sales cloud, važno je da segmentirate svoje potrebe. Mi smo se potrudili da kroz potencijalni proces prođemo kroz nekoliko klastera, od kojih je jedan, namerno istaknut kao prvi upravo unapređenje klijentskih odnosa. Naime, stara, poznata maksima glasi da je mušterija uvek u pravu. I upravo se na toj tvrdnji zasniva čitava filozofija klastera od koga počinjemo. On se fokusira na povećanje angažmana i zadovoljstva klijenata. Sales Cloud tu igra neprikosnovenu ulogu jer omoguaćava da se bolje razumeju potrebe klijenata, ali i da se bolje prilagodimo kupcu. Na primer, kroz Sales Cloud se mogu praviln segmentirati klijenti, a on nudi mogućnost personalizovane poruke i ponude, što povećava šansu za kupovinom. Takođe, može se aktivno pratiti povratna informacija klijenta i brzo reagovati na potrebe. Na ovaj način se poboljšava korisničko iskustvo i jača odnos sa klijentom. Suština ovog pristupa jeste izgradnja dugoročnih odnosa i lojalne publike. Postavljanje prioriteta za klijente, identifikacija i prioritetizacija ključnih klijenata zapravo nude poseban tretman, u toj posebnosti rađaju se lojalni kupci.

Efikasnost prodajnih procesa

Optimizacija prodajnih procesa postaje važna komponenta uspešnog poslovanja, a korišćenje Sales Cloud-a može praviti razliku između prosečne i izuzetne efikasnosti. Ovaj klaster nije samo o alatima, već o transformaciji načina na koji vaš tim posluje.

Jedan od bitnih elemenata u ovom klasteru je automatizacija e-mailova. Mogućnost automatskog slanja e-mailova o statusu narudžbine ili informacija o proizvodima ne samo da štedi vreme tima, već i pruža bolje korisničko iskustvo. Kroz ovu automatizaciju, prodavci mogu više pažnje posvetiti ličnom angažmanu sa klijentima umesto administrativnim zadacima.

Dalje, praćenje prodajnih prilika postaje transparentnije nego ikad. Sales Cloud omogućava praćenje svake prodajne prilike od otvaranja do zatvaranja posla. Ovo ne samo da olakšava praćenje performansi tima, već i omogućava brže prilagođavanje strategija na osnovu realnih rezultata. Prodavci mogu preciznije fokusirati svoje napore na prilike koje imaju najveći potencijal za uspeh.

Generisanje prodajnih izveštaja postaje umetnost uz Sales Cloud. Kreiranje detaljnih izveštaja o prodaji i performansama tima omogućava menadžmentu da donese informisane odluke. Analitika i izveštavanje postaju nužni alati za bolje razumevanje prodajnih podataka, identifikaciju obrazaca i poboljšanje strategija. 

Postavljanje prodajnih kvota postaje tako preciznije i motivišuće uz Sales Cloud. Postavljanje ciljeva za prodavce i pravilno kvotiranje postaje transparentno i merljivo. Ovo ne samo da motiviše prodavce da postignu svoje ciljeve, već i omogućava menadžmentu da identifikuje i nagrađuje izuzetne performanse. Sales Cloud postavlja temelje za jasnu i ostvarivu strukturu ciljeva.

U suštini, ovaj klaster oživljava ideju da efikasnost nije samo vezan za brži rad, već i za pametniji pristup.

Efikasnost prodaje više nije samo rezultat rada, već rezultat inovacija koje Sales Cloud uvodi u svakodnevni rad vašeg tima.

Upravljanje kontaktima i leads-ima u Sales Cloud-u:

U poslovnom svetu gde je svaki kontakt dragocen, efikasno upravljanje kontaktima i leads-ima deo je uspešne prodajne strategije. Sales Cloud, deo Salesforce platforme, pruža sveobuhvatno rešenje koje omogućava organizacijama da sistematično prate, analiziraju i angažuju potencijalne klijente.

Sales Cloud omogućava korisnicima da kreiraju detaljne profile kontakata i leads-a, pružajući uvid u njihove preferencije, istoriju interakcija i potrebe. Ovaj centralizovani pregled pomaže prodajnim timovima da personalizuju pristup svakom klijentu, što je ključno u izgradnji jakih odnosa i povećanju verovatnoće konverzije.

Jedna od ključnih funkcionalnosti je praćenje aktivnosti kontakata i leads-a tokom vremena. Sales Cloud automatski beleži svaku interakciju, od e-mailova do telefonskih poziva, stvarajući dosledan i ažuran zapis o svakom potencijalnom klijentu. Ova istorija interakcija olakšava prodavcima da razumeju specifične potrebe i preferencije svakog kontakta, prilagođavajući svoje pristupe i ponude.

Lead-i predstavljaju potencijalne klijente koji su izrazili interesovanje za proizvod ili uslugu, ali još uvek nisu spremni da obave konkretnu kupovinu. Ovaj termin se često koristi u oblasti prodaje i marketinga. Leads-i su pojedinci ili kompanije koje je moguće konvertovati u kupce kroz dalju komunikaciju, edukaciju ili marketinške aktivnosti.

Sales Cloud omogućava automatizaciju rutinskih zadataka poput slanja personalizovanih e-mailova, postavljanja podsetnika za praćenje poziva ili automatskog dodeljivanja leads-a određenom prodavcu. Ovo ne samo da štedi vreme, već i osigurava doslednost u radu tima.

Integracija sa drugim alatima je još jedna prednost Sales Cloud-a u upravljanju kontaktima. Na primer, povezivanje sa društvenim mrežama omogućava praćenje aktivnosti potencijalnih klijenata na tim platformama, pružajući dodatne informacije koje mogu obogatiti profile kontakata i leads-a.

Upravljanje prodajnim ciklusima u Sales Cloud-u:

Upravljanje prodajnim ciklusima čini prodajni proces veoma uspešnim, a Sales Cloud pruža funkcionalnosti koje omogućavaju organizacijama da efikasno prolaze kroz svaku fazu ciklusa, od identifikacije potencijalnih klijenata do zatvaranja posla.

Jedna od bitnijih funkcionalnosti Sales Cloud-a je praćenje prodajnih prilika. Prodavci mogu detaljno pratiti svaku priliku, određujući njen status i vrednost. Ova transparentnost omogućava timu da precizno planira svoje aktivnosti, identifikuje ključne trenutke tokom prodajnog procesa i prepoznaje eventualne izazove.

Automatsko obaveštavanje prodajnog tima o važnim događajima u prodajnom ciklusu, kao i automatizacija određenih prodajnih aktivnosti, nešto je što se pre nekoliko decenija moglo samo maštati.

Praćenje prodajnih ciljeva je još jedan važan element. Kroz ovu funkcionalnost mogu se pratiti ciljevi, a to ne samo da da motiviše prodavce, već i omogućava menadžmentu da identifikuje oblasti koje zahtevaju dodatnu podršku ili prilagođavanje strategije.

Upravljanje kvotama prodavaca je deo šireg spektra funkcionalnosti u upravljanju prodajnim ciklusima. Sales Cloud nudi postavljanje i praćenje kvota za svakog prodavca, pružajući jasne smernice za postizanje ciljeva. Ovo unapređuje odgovornost i usklađenost tima sa strategijama organizacije.

U suštini, upravljanje prodajnim ciklusima u Sales Cloud-u pruža organizacijama potrebne alate za optimizaciju svake faze prodajnog procesa. 

Sve ove funkcionalnosti zajedno čine Sales Cloud nezamenjivim alatom. Od uspostavljanja inicijalnog kontakta pa sve do konverzije, Sales Cloud pruža sveobuhvatno rešenje koje omogućava organizacijama da izgrade snažne odnose sa svojim klijentima od samog početka.

To definitivno pravi razliku u odnosu na period iz prošlosti, pa ukoliko već niste preduzeli korake, krajnje je vreme da porazmislite o Sales Cloudu kao vašem asistentu za uspešnu prodaju.