Skip to main content

Projekat poslovne transformacije Sport Vision EU zemalja koji je uključivao kao najznačajnije SAP Rollout na Češku, Slovačku (dve kompanije) i Sloveniju kao i novi logistički model koji podrazumeva snabdevanje EU zemalja iz Centralnog magacina u Slovačkoj sa visokim stepenom automatizacije i robotizacije. Kako sam klijent kaže ovo je najznačajniji i najveći projekat u istoriji kompanije.

Naš tim učestvovao je na projektu kao glavni partner koji je imao ne samo direktnu ulogu na delu koji se odnosi na rollout SAP template-a za 4 kompanije već i kroz značajnu podršku ostalim učesnicima na projektu u delu Retail i E comm-a. Projekat je rađen po Activate metodologiji koja je podrazumevala u prvoj fazi rad u Sprintovima da bi u drugoj fazi kroz nekoliko ciklusa testiranja i cutover aktivnosti spremili Go Live. Sve aktivnosti našeg tima na projektu završene su u skladu sa projektnim planom i očekivanjima klijenta što je rezultiralo uspešnim Go lIve za sve četiri kompanije.

Dokaz našeg uspeha je i najavljena saradnja na novim projektima za koje su pripremne aktivnosti u toku.