Skip to main content

Kratki program „Implemetacija ERP sistema“ na Ekonomskom fakultetu u Subotici, trajao je 6 meseci, a upisano je 17 studenata, od kojih četvoro iz M&I Systems Group: Anđela Radulović, Igor Kecman, Damir Pešić i Aleksandar Rankov.

Pravo učešća su imala lica sa minimalno završenom srednjom školom četvorogodišnjeg obrazovanja, a izabrani su kandidati koji su uspešno i najbolje položili prijemni test.

Školarinu je u potpunosti finansirala Republika Srbija, AP Vojvodina, Pokrajinski sekretarijat za priverdu i turizam.

Proteklih 6 meseci bilo je naporono i izazovno, ali su, po rečima polaznika, stečena nova znanja kao i nova iskustva, koje će koristiti u daljem radu i građenju karijere na stečenim osnovama kako kroz rad u M&I tako i kroz ovaj program.

Ceremonija dodele sertifikata održana je 30. oktobra u prisusutvu dekana, profesora i gradskih čelnika upravo na EFSU.

Kroz različite studijske predmete, teorijski i praktičan rad, polaznici su svaki dan 4 puta nedeljno po 4 časa učili i osposobljeni su za početak i dalji razvoj karijere u implementaciji ERP-a.

Jedna od polaznica iz naše kompanije, Anđela Radulović, zaposlena na poziciji SAP konsultanta izjavila je:

“Ovaj program sam videla kao priliku da proširim svoja znanja, zato sam ga prvenstveno i upisala. Svako ko je imao čast da upozna profesora Neđu Balaban, zna sa koliko je ljubavi pričao o konsultantskom poslu i sigurna sam da bi bio izuzetno ponosan na ovu sinergiju koju kompanija M&I neguje sa Ekonomskim fakultetom.”