Skip to main content

Kako je tekao tvoj profesionalni razvoj do pozicije na kojoj se danas nalaziš?

Još prilikom završetka srednje škole nisam znao u kom smeru tačno želim da idem pošto sam se dvoumio između računarskog i ekonomskog fakulteta.
Kasnije nakon povratka iz Amerike i pored toga što mi je ostalo još nekoliko ispita do kraja želeo sam da što pre pronađem posao kako bih učio nove stvari i kroz rad omogućio sebi da u nekom narednom periodu nađem svoj put.
Prvi posao na kome sam radio bio je više okrenut prema struci odnosno finansijama i smatram da mi je ovo iskustvo i znanje koje sam tada stekao od velike koristi i za posao kojim se danas bavim.
Kroz rad na prvom poslu sam iz znatiželje počeo sam sve više da istražujem i da se sve više interesujem za rad različitih aplikacija. Ta interesovanja me prvo dovode do ERP, a kasnije i do RPA sveta.

Kako izgleda jedan tvoj radni dan, koji je tvoj savet za najbolje metode/alate kako bi sve postigao i dobro se organizovao?

Radni dan se dosta razlikuje u zavisnosti od toga da li radim iz kancelarije ili učestvujem u nekoj presales aktivnosti kod klijenta. U suštini ono što praktikujem je da pre završenog radnog dana napravim plan za naredni dan pri čemu u tom planu uvek ostavim prostora za neke nepredvidive stvari. Dan počinje sastankom sa timom na kome prvo kratko diskutujemo o stvarima na kojima smo radili prethodnog dana, izazovima, kao i na taskovima na kojima ćemo raditi u toku tog dana. U toku drugog dela sastanka trudimo se da podelimo neka nova saznanja i iskustva kao i razmišljanja vezano za već razvijene delove procesa. Ukoliko se nisu svi iz tima sretali sa određenim delom na kome neko radi uvek iniciram da kratko prezentujemo takva rešenja jedni drugima.

Koji projekat bi izdvojio kao prekretnicu u karijeri?

Projekat ERP-DMS integracije za preduzeće javnog sektora.

Koje su, za tebe, 3 najzanimljivija aspekta tvog posla i 3 koja bi promenio da možeš?

Spoj tehnološke inovacije, rešavanje poslovnih problema i interakcija sa različitim industrijama su najzanimljiviji deo posla.
Ono što bih promenio proizilazi iz toga da često radimo u interakciji sa različitim sistemima gde se povremeno dešava da na drugoj strani nedostaje dobra organizacija i brza reakcija. Zbog toga ceo proces vremenom postaje dosta kompleksniji.

Podeli sa nama zablude za koje smatraš da ljudi imaju o tvojoj radnoj poziciji? Podeli sa nama aspekte posla za koje smatraš da bi ljudi više trebali da znaju.

Obično ljudi koji ne rade u ovoj industriji team leadera percipiraju kao osobu koja ima samo razvijene komunikacione veštine i koja samo upravlja timom.
Pored navedenog mislim da je za RPA industriju veoma korisno ukoliko team lead razume tehnologiju i ukoliko poznaje poslovne procese kako bi iskoristio svoju ulogu u oblikovanju atmosfere koja podstiče inovacije u timu.

Podeli sa nama situacije/ljude/ili nešto treće što te inspiriše da budeš bolji na poslu?

Procesi na kojima radimo zato što implementirajući njih različite izazove konvertujemo u rešenja. Na tom putu motiviše me što zajedno pomažemo ljudima da maksimalno iskoriste svoj potencijal i veoma brzo kroz vidljive rezultate donosimo dodatno zadovoljstvo i unapređenja.

Koji je tvoj profesionalni cilj koji si dosegao i na koji si ponosan?

Moj profesionalni cilj na koji sam ponosan ne mogu ograničiti na jednu stvar.
Istakao bih raznoliko iskustvo u radu sa različitim klijentima, uspešnu implementaciju kompleksnih projekata, vođenje i mentorstvo tima i izgradnju uspešne saradnje sa klijentima.

Koji je najveći izazov koji si imao tokom rada u kompaniji i kako si ga prevazišao?

Svaki novi projekat nosi sa sobom nove izazove samim tim mislim da je za početak uvek neophodno postavljanje pravih pitanja, identifikacija uzroka i razumevanje.

Na kom projektu trenutno radiš?

Trenutno radim na implementaciji RPA procesa u kompanijama koje se bave distribucijom sportske opreme i građevinom.

Takođe učestvujem i u fazi analize za par procesa kod potencijalno novih klijenata.

Da li bi preporučila knjigu/blog/podcast koji ti pomaže u profesionalnom razvoju? Na koji način se usavršavaš?

Mislim da od konkretnog načina je jako važno pre svega odvojiti vreme i iskoristiti ga pametno na određeni sadržaj, a ne trošiti isto na određena dešavanja na koja nemamo uticaj.
Ukoliko uzmemo u obzir vreme u kome živimo postoji velika šansa za usavršavanjem s obzirom da većina naučnih radova, predavanja različitih profesora i ljudi iz biznisa se mogu lako pronaći.
Za sticanje tehničkih znanja za početak svakako je korisno korišćenje različitih onlline platformi.

Koja je najvažnija lekcija koju si naučio radeći sa svojim timom?

Bez obzira na to koliko su članovi tima stručni i talentovani pojedinci, uspešnost tima često zavisi od njihove sposobnosti da efikasno komuniciraju, razmenjuju ideje i rade zajedno ka zajedničkim ciljevima.

Šta bi voleo da naučiš da radiš izvan svog okvira posla?

Voleo bih da u narednom periodu od oca naučim nešto više o kuvanju.

Za koje promene/trendove u industriji smatraš da će imati najviše uticaja na poslovanje?

AI

Koji savet bi dao mlađem sebi?

Uživaj još više u svakodnevnim radostima.