Skip to main content

1. MisEsdc verzija 1.0.0.0 – Predstavlja rešenje za lokalni procesor fiskalnih računa (LPFR) koji je razvijen u okviru M&I Systems-a i koji će se koristiti uz sve naše maloprodajne aplikacije. Ovo rešenje je zavedeno pod jedinstenim identifikacionim brojem 223 a sertifikovano je rešenjem 000-092-00-00147/2022-0000 28.02.2022. godine.

2. MisPos verzija 20.1 – Predstavlja rešenje za elektronski sistem za izdavanje računa (ESIR) i podržava osnovne tipove računa odnosno maloprodajnu aplikaciju koja će se koristiti pri evidenciji dokumenata u maloprodaji. Ovo rešenje je zavedeno pod jedinstenim identifikacionim brojem 184 a sertifikovano je rešenjem 000-092-00-00186/2022-0000 10.03.2022. godine.

3. adv_MisPos verzija 20.1 – Predstavlja rešenje za elektronski sistem za izdavanje računa (ESIR) i podržava sve (osnovne i napredne) tipove računa odnosno maloprodajnu aplikaciju koja će se koristiti pri evidenciji dokumenata u maloprodaji. Ovo rešenje je zavedeno pod jedinstvenim identifikacionim brojem 644 a sertifikovano je rešenjem 000-092-00-00327/2022-0000 04.04.2022. godine.

4. Beyond POS verzija 1.10.0 – Predstavlja rešenje za elektronski sistem za izdavanje računa (ESIR) i podržava osnovne tipove računa odnosno maloprodajnu aplikaciju koja će se koristiti pri evidenciji dokumenata u maloprodaji. Ovo rešenje je zavedeno pod jedinstvenim identifikacionim brojem 788 a sertifikovano je rešenjem 000-092-00-00435/2022-0000 19.04.2022. godine.

5. WebPos verzija 22.1 – Predstavlja rešenje za elektronski sistem za izdavanje računa (ESIR) i podržava osnovne tipove računa odnosno maloprodajnu aplikaciju koja će se koristiti pri evidenciji dokumenata u maloprodaji. Ovo rešenje je zavedeno pod jedinstvenim identifikacionim brojem 841 a sertifikovano je rešenjem 000-092-00-00680/2022-0000 24.06.2022. godine.

6. adv_MIS4 verzija V4.22 – Predstavlja rešenje za elektronski sistem za izdavanje računa (ESIR) i podržava sve (osnovne i napredne) tipove računa odnosno maloprodajnu aplikaciju koja će se koristiti pri evidenciji dokumenata u maloprodaji. Ovo rešenje je zavedeno pod jedinstvenim identifikacionim brojem 844 a sertifikovano je rešenjem a sertifikovano je rešenjem 000-092-00-00550/2022-0000 30.04.2022. godine.

7. adv_MIS2Open verzija 1 – Predstavlja rešenje za elektronski sistem za izdavanje računa (ESIR) i podržava sve (osnovne i napredne) tipove računa odnosno maloprodajnu aplikaciju koja će se koristiti pri evidenciji dokumenata u maloprodaji. Ovo rešenje je zavedeno pod jedinstenim identifikacionim brojem 680 a sertifikovano je rešenjem 000-092-00-00310/2022-0000 01.04.2022. godine.

8. adv Beyond POS verzija 1.10.0 – Predstavlja rešenje za elektronski sistem za izdavanje računa (ESIR) i podržava sve (osnovne i napredne) tipove računa odnosno maloprodajnu aplikaciju koja će se koristiti pri evidenciji dokumenata u maloprodaji. Ovo rešenje je zavedeno pod jedinstenim identifikacionim brojem 1005 a sertifikovano je rešenjem 00-092-00-00579/2022-0000 12.05.2022. godine.

Na linku možete pogledati sertifikovane softvere za eFiskalizaciju:
https://www.purs.gov.rs/eFiskalizacija/registar-odobrenih-elemenata-efu.html

Za više detalja o eFiskalizaciji posetite stranicu https://www.purs.gov.rs/eFiskalizacija.html