Skip to main content

Narodno verovanje pominjanje prestupnih godina dovodi u žižu interesovanja kada je reč o prekretnicama. Svakako da nećemo da se bavimo time, ali se definitivno 2024. godina već na svom početku pokazala kao godina koja će se u pogledu robotskih automatizacija predstaviti kao ključna u transformaciji industrijskog pejzaža širom sveta.

Spoj efikasnosti i izazova koji se nalaze na ovoj paleti, značajno je redefinisao način na koji poslovne organizacije obavljaju svoje aktivnosti još od proglašenja pandemije COVID-a do dan danas. Evolutivni put industrije ka trenutnim trendovima automatizacije nije samo rezultat tehnoloških inovacija, već i odgovor na potrebu za efikasnijim operacijama. Istorijski posmatrano, industrijalizacija je postavila temelje za masovnu prozivodnju, a digitalna revolucija usavršila i unapredila automatizaciju.

Razvoj veštačke inteligencije i robotike omogućio je kreiranje visoko sofisticiranih robotskih sistema, povećavajući njihovu sposobnost da obavljaju širok spektar zadataka.
Potreba za optimizacijom procesa i smanjenje troška ova radne snage podstakla je organizacije da se okreću robotskoj automatizaciji kao sredstvu za postizanje veće efikasnosti i konkurentske prednosti.
Industrije su se suočile s potrebom za brzim prilagođavanjem promenama na tržištu. Koji su to trendovi koji će obeležiti 2024. naša je tema koju ćemo probati da donekle približimo.

Generativna veštačka inteligencija: Revolucija u kreiranju sadržaja

2024. godina obeležava se kao period kada generativna veštačka inteligencija (Generative AI) preuzima centralnu ulogu u kreiranju digitalnog sadržaja. Ova napredna tehnologija, koja omogućava mašinama da proizvode sadržaj sličan onome koji stvaraju ljudi, otvara nove horizonte u različitim industrijama – od umetnosti i zabave do nauke o podacima i marketinških strategija.

Generativna AI koristi algoritme veštačke inteligencije za generisanje novog, originalnog sadržaja. Ovo može uključivati tekst, slike, muziku, pa čak i video materijale. Tehnologija se oslanja na kompleksne modele kao što su generativne suparničke mreže (GAN) i duboko učenje, omogućavajući mašinama da analiziraju i uče iz ogromnih količina podataka, te da na osnovu toga kreiraju nove, često inovativne sadržaje.

Generativna AI ima potencijal da transformiše brojne sektore. U kreativnim industrijama, na primer, može se koristiti za razvoj novih oblika digitalne umetnosti, kreiranje muzičkih kompozicija ili čak pisanje scenarija. U naučnim i tehničkim oblastima, ova tehnologija može pomoći u analizi i interpretaciji kompleksnih podataka, ubrzavajući istraživanja i razvoj.

Generativna AI ne samo da otvara vrata za nove vrste proizvoda i usluga, već i stvara potrebu za novim poslovnim ulogama. AI istraživači, naučnici podataka, kreatori sadržaja i etički konsultanti za AI su samo neki od poslova koji će biti u porastu. Ove uloge zahtevaju kombinaciju tehničkog znanja i kreativnog razmišljanja, što ih čini izuzetno vrednim u modernom poslovnom svetu.

Kao i svaka tehnologija, i generativna AI donosi određene etičke dileme. Pitanja kao što su autorska prava, originalnost i transparentnost u korišćenju AI-generisanog sadržaja su ključna. Takođe, postoji izazov u održavanju ljudskog dodira i kreativnosti u svetu gde mašine mogu stvarati sadržaj koji je teško razlikovati od ljudskog.

Dok nastavlja da se razvija, njen uticaj na različite industrije i poslovne sektore će neizbežno rasti, otvarajući nove puteve za inovacije i kreativnost. Danas, kada se sadržaj ceni više nego ikada, generativna AI stoji kao ključna tehnologija koja oblikuje našu digitalnu budućnost.

Povećanje migracija RPA

Ova godina donosi značajan porast migracija RPA (Robotic Process Automation) sistema. Ovaj trend je vođen potrebom organizacija da smanje ukupne troškove vlasništva (TCO) i operativne troškove (OPEX). Kako tradicionalni RPA dobavljači povećavaju svoje licence i troškove, kompanije se okreću alternativnim rešenjima. Ovaj proces uključuje prelazak sa starijih, često zastarelih sistema na moderne, fleksibilnije i ekonomičnije platforme.

Migracija RPA takođe uključuje integraciju naprednih tehnologija poput AI i machine learning-a, što omogućava automatizaciju složenijih procesa. Ovaj trend je posebno vidljiv u industrijama koje se suočavaju sa visokim operativnim troškovima i potrebom za efikasnošću, kao što su finansijske usluge, zdravstvo i proizvodnja.

Kompanije koje uspešno migriraju svoje RPA sisteme mogu očekivati značajne koristi, uključujući povećanu efikasnost, smanjenje grešaka, i bolju skalabilnost. Međutim, ovaj proces nije bez izazova. Organizacije moraju pažljivo planirati svoje migracije, osiguravajući da nove platforme mogu integrirati postojeće procese i podatke, kao i da su u skladu sa dugoročnim poslovnim ciljevima.

Optimizacija i „uklanjanje otpada“ u automatizaciji

U 2024. godini, jedan od ključnih trendova u robotskoj automatizaciji je intenzivan fokus na optimizaciju i uklanjanje otpada u automatizovanim procesima. Ovaj trend odražava rastuću potrebu za efikasnošću i produktivnošću u poslovanju, gde organizacije teže da maksimalno iskoriste svoje investicije u automatizaciju.

Optimizacija i uklanjanje otpada u automatizaciji podrazumevaju detaljnu analizu postojećih automatizovanih procesa kako bi se identifikovali i eliminisali nepotrebni, neefikasni ili zastareli elementi. Ovaj pristup pomaže u smanjenju troškova, poboljšanju brzine i kvaliteta procesa, pa u konačnici doprinosi boljem iskorišćenju resursa. Organizacije se sve više okreću naprednim alatima za analizu i monitoring kako bi razumeli kako se njihovi automatizovani sistemi koriste i kako se mogu unaprediti.

Jedan od načina za postizanje ovog cilja je korišćenje tehnologija poput procesnog rudarenj (process mining) i analitike. Ove tehnologije omogućavaju organizacijama da dobiju dublji uvid u svoje operacije, identifikuju uska grla i neefikasnosti, i razviju strategije za njihovo rešavanje. Na primer, procesno rudarenje može otkriti nepotrebne korake u radnom toku koji usporavaju proces ili stvaraju dodatne troškove.

Pored toga, trend optimizacije uključuje i preispitivanje postojećih automatizovanih procesa u svetlu novih tehnoloških inovacija. Sa stalnim napretkom u AI i mašinskom učenju, postojeće automatizacije mogu se nadograditi ili zameniti naprednijim rešenjima koja nude veću efikasnost i fleksibilnost.

Još jedan aspekt ovog trenda je razvoj održivih praksi u automatizaciji. Organizacije se sve više fokusiraju na smanjenje ekološkog otiska svojih automatizovanih sistema, tražeći načine da smanje potrošnju energije i resursa. Ovo uključuje implementaciju energetski efikasnijih tehnologija i optimizaciju procesa kako bi se smanjila potreba za neprekidnim radom mašina i opreme.

U konačnici, fokus na optimizaciju i uklanjanje otpada u automatizaciji nije samo pitanje unapređenja efikasnosti; to je i dobar način za povećanje konkurentnosti.

Inteligentna automatizacija procesa – budućnost počinje

U 2024. godini, inteligentna automatizacija postaje jedan od vodećih trendova u oblasti robotske automatizacije. Ovaj trend kombinuje tradicionalne RPA (Robotic Process Automation) tehnologije sa naprednim AI (Artificial Intelligence) i ML (Machine Learning) mogućnostima, omogućavajući automatizaciju složenijih i kognitivno zahtevnijih zadataka.

Inteligentna automatizacija predstavlja evoluciju od standardne RPA, koja se uglavnom fokusira na rutinske, pravilima vođene zadatke, ka sistemima koji mogu da obrade i interpretiraju velike količine neuređenih podataka, donose odluke i uče iz iskustava. Ovo omogućava automatizaciju procesa koji zahtevaju razumevanje prirodnog jezika, prepoznavanje obrazaca, analizu podataka i donošenje odluka na osnovu kompleksnih kriterijuma.

Jedan od ključnih aspekata inteligentne automatizacije je njena sposobnost da se prilagođava i uči iz promenljivih okolnosti. Sistemima koji koriste AI i ML, omogućeno je da se kontinuirano poboljšavaju kroz interakciju sa podacima i korisnicima. Ovo znači da se automatizovani procesi mogu dinamički prilagođavati promenama u poslovnom okruženju, što rezultira većom efikasnošću i preciznošću.

Primena inteligentne automatizacije seže od unapređenja korisničkog iskustva u interakciji sa chatbot-om.

Kada sublimiramo, možda se ipak treba vratiti na verovanje da će prestupna godina doneti pregršt inovacija. A možda ipak i sve zavisi od nas.