Payroll Outsourcing

Pravovremeno i fleksibilno upravljanje najvažnijim resursom vaše kompanije

Administracija ljudskih resursa i obračuna zarada omogućava malim (manje od 500 zaposlenih), srednjim (500 – 1500 zaposlenih) i velikim kompanijama (više od 1500 zaposlenih) kompletnu automatizaciju ovog procesa. Osim korišćenja rešenja za HR i obračun zarada kao osnovnih rešenja koje se koriste u administrativne i zakonodavne svrhe, takođe mogu biti korišćeni kao kontroling alati i alati za monitoring. Obračun zarada i HR softver, mogu se koristi zasebno, ali takođe i kao jedinstveno rešenje za upravljanje i praćenje resursa i administative, od finansijskih do ljudskih resursa, za kompanije koje imaju minimum 50 zaposlenih. Oba rešenja su na web-u, sa mogućnostima dodataka za mobilnu aplikaciju (npr. odobravanje zahteva za godišnji odmor i raspoređivanje zadataka na mobilnom telefonu, praćenje godišnjih kvota itd.).

Ceo proces je usko kontrolisan ISO standardima i NDA ugovorima. Rešenje je prilagodljivo zahtevima i promenama modaliteta obračuna u zavisnosti od industrije do industrije, kao i od biznisa do biznisa. Takođe, core proizvod, u određenoj meri, može biti prilagođen potrebama poslovanja kompanija.