Skip to main content

U virtualnom dijalogu, sa fikcionalnim Nikolom Teslom, koji prisustvuje ostvarivanju svega onoga što je bila njegova vizija, razgovor sadašnjeg čoveka sa njim bi mogao da se vodi prilično egal. Teslin najveći izum, nesumnjivo je bila budućnost. 

Sve ono što je on mogao da zamisli, u nekoj meri živimo mi, sada, u XXI veku. Zamislite situaciju u kojoj bi Tesla mogao da vidi savremene koncepte veštačke inteligencije ili se suoči sa poslovnim modelima koji su danas aktuelni. “Budućnost pripada onima koji se pripremaju za nju“ citat je koji često vezuju za Nikolu Teslu, uprkos tome što ne postoji adekvatni dokaz da je tu rečenicu on izgovorio. Kako god da bilo, tema ovog teksta upravo leži u tome kako su se za budućnost pripremili oni koji su preuzeli liderstvo u robotskoj automatizaciji procesa i koji su to horizonti u kojima se RPA dodiruje sa konceptom veštačke inteligencije. A Tesli smo ovom prilikom želeli da damo mali omaž, za čitavo trasiranje ovakve budućnosti.

RPA – sinhroni saveznik

Sfera poslovnog sveta prilično se proširila novim odgovornostima i novim spektrom mogućnosti. Da bi se čitav taj svet u izvesnoj meri zauzdao i postao bolje iskorišćen, veliki umovi su osmislili koncept robotske automatizacije procesa koji su često dosadni, iscrpljujući i istovetni. RPA u tom pogledu postavlja jasne granice i predstavlja preciznog i besprekornog saveznika koji svoje zadatke obavlja sa hirurškom tačnošću i elegancijom. Rutinski poslovni procesi uz RPA liče na uigranu koreografiju, a RPA donosi harmoniju u poslovni svet, transformišući monotoniju u efikasnost, istovremeno omogućavajući ljudima da se usresrede na kreativnije i kompleksnije zadatke. O ovome smo već često razmatrali, pa je ideja ovog bloga da ne zalazimo u to šta RPA predstavlja, već u to kako se RPA i AI dopunjuju.

AI – kreativni virtuoz 

Da bismo o ovoj temi  mogli koju reč više, potrebno je da AI sagledamo kao inovativnu granu informacione tehnologije koja ima za cilj stvaranje sistema i mašina sposobnih za izvođenje zadataka koji inače zahtevaju ljudsku inteligenciju. Ova tehnologija se zasniva na sposobnosti računara da uče, razmišljaju, donose odluke i rešavaju probleme, simulirajući određene aspekte ljudskog uma. AI koristi različite metode i tehnike, uključujući mašinsko učenje, duboko učenje, obradu prirodnog jezika, analizu podataka i druge, kako bi omogućila sistemima da poboljšavaju svoje performanse tokom vremena na osnovu iskustva. U poslovanju, AI se koristi za optimizaciju procesa, analizu podataka, personalizaciju iskustava korisnika, automatizaciju zadataka i rešavanje složenih problema. U širem društvenom kontekstu, AI ima potencijal da transformiše različite industrije, uključujući zdravstvo, obrazovanje, transport, finansije i mnoge druge. Ukratko, AI predstavlja skup tehnologija koje omogućavaju mašinama da razmišljaju i deluju inteligentno, simulirajući određene sposobnosti ljudskog uma radi rešavanja raznovrsnih izazova i unapređenja performansi različitih sistema. 

AI se uzdiže kao majstor koji ne samo da izvodi zadatke sa izuzetnom preciznošću, već i uči iz svakog iskustva, neprestano se prilagođavajući novim izazovima. Kao pravi virtuoz, AI donosi visok nivo inteligencije u sferu automatizacije, transformišući mašine u misaone entitete sposobne za donošenje složenih odluka. I upravo tu, stupa na scenu sinergija između AI i RPA

Ujedinjenje snaga – uštimovana koordinacija

Poslovni procesi su, kao što smo već rekli, sve kompleksniji. Potreba za sinergijom savremenih alata javlja se kao logična posledica vremena u kome živimo. RPA i AI, kao dve tehnologije današnjice, zajedno formiraju moćan savez koji omogućava automatizaciju, analizu podataka i donošenje bitnih odluka. Naravno, govorimo li jezikom muzike, čovek je i dalje dirigent ove dobro ukomponovane simfonije. Jasno je da RPA veoma precizno i ne preterano kreativno izvodi poslovne zadatke u skladu sa programiranim instrukcijama. Kada se doda komponenta AI koja ponajviše podrazumeva učenje iz iskustva, razumevanje konteksta i adaptabilnost, mogu se automatizovati i složeniji poslovni procesi.

AI može poboljšati sposobnost RPA da analizira podatke, ali i komunicira tj. reaguje na promene u okolini. Integracija prirodnog jezika i obrade teksta omogućava RPA da bolje razume i obradi informacije koje dolaze u različitim formatima. Tako, RPA i AI zajedno stvaraju dinamičan sistem koji može brzo reagovati na promenljive uslove i zahteve. U suštini, dok RPA hvata ritam, AI mu dodaje melodiju inteligencije. To znači da procesi osim rutinski i automatizovani, u nekoj meri postaju prilagodljivi, proaktivni i spremni na evoluciju poslovnog okruženja.

Zamislimo da se u središtu neke globalne korporacije, gde se velike količine podataka svakodnevno obrađuju, implementira AI rešenje uz RPA. Fokus bi bio na ubrzanju obrade zahteva i prilagođavanje usluga prema individualnim potrebama

RPA preuzima ulogu u automatskom unosu i verifikaciji osnovnih podataka iz klijentskih zahteva.  Međutim, uz integraciju AI-a, sistem postaje sposoban da analizira kontekstualne informacije, prepoznaje obrasce ponašanja klijenata i predviđa njihove buduće potrebe.

Na primer, kada bi klijent podneo zahtev za određenom uslugom, RPA bi automatski pokrenuo proces obrade dokumenata i validacije. Istovremeno, AI bi analizirao prethodne interakcije s klijentom, evaluirao njihove promene u ponašanju i prepoznao potencijalne dodatne usluge koje bi mogle biti od interesa.

Ovaj spoj tehnologija omogućava sistemsko prepoznavanje personalizovanih sugestija za klijente, nudeći im prilagođena rešenja pre nego što ih zatraže. Na primer, ako je AI identifikovao da je klijent često koristio određenu uslugu tokom određenog vremenskog perioda, RPA bi automatski ponudio posebne pogodnosti ili nadogradnje relevantne za tu uslugu.

Ova ilustracija saradnje RPA i AI ne samo da pokazuje ubrzanje procesa, već i trasformaciju načina na koji kompanija pruža usluge, stvarajući personalizovano iskustvo a svakog klijenta. Ovo je svakako samo jedan od primera kako kobinacija RPA i Ai može revolucionizovati poslovne procese.

Paleta efikasnosti

U različitim industrijama, obotska procesna automatizacija i AI postaju nezaobilazni saveznici, transformišući način na koji organizacije posluju. Oni se mogu susretati na različitim frontovima i područjima, poput finansija, zdravstva, maloprodaje ili proizvodnje.

U finansijskom sektoru, RPA i AI zajedno inoviraju procese kao što su automatsko upravljanje portfoliom, analiza tržišta ili otkrivanje prevara. RPA efikasno obavlja rutinske zadatke, poput obrade transakcija, dok AI donosi analitičke sposobnosti koje pomažu u donošenju pametnih investicionih odluka. Ovo omogućava finansijskim institucijama da prilagode svoje usluge, prate tržišne trendove i uspešno se suoče s regulativama.

U zdravstvenom sektoru, na primer kombinacija RPA i AI obezbeđuje efikasniju analizu medicinskih podataka, dijagnoze bolesti i upravljanje medicinskim dosijeima. RPA može automatizovati administrativne zadatke, poput obrade faktura i zakazivanja pregleda, dok AI donosi dubinsku analizu podataka koja pomaže personalizaciji lečenja i identifikaciji medicinskih uzoraka.

Ako uzmemo za primer maloprodaju, optimizacija inventara, personalizacija marketinških strategija i poboljšanje korisničkog iskustva neki su od benefita.

RPA automatski upravlja zadacima kao što su praćenje inventara i obrada narudžbina, dok AI analizira potrošačke navike i pruža personalizovane preporuke proizvoda. Ova kombinacija povećava efikasnost opskrbnog lanca, smanjuje troškove i prilagođava ponudu potrebama kupaca.

U sektoru proizvodnje, RPA i AI optimizuju proizvodne linije, upravljaju inventarom i poboljšavaju kvalitet proizvoda. RPA preuzima zadatke poput praćenja proizvodnih procesa i upravljanja logistikom, dok AI analizira podatke o kvalitetu proizvoda, predviđa potrebe za održavanjem i optimizuje proizvodne tokove. Ovo smanjuje greške, povećava efikasnost i doprinosi ukupnoj agilnosti proizvodnje.

Ovi primeri ilustruju raznolikost područja gde se RPA i AI susreću, pružajući organizacijama mogućnost da unaprede svoje poslovne procese, povećaju efikasnost i stvore inovativna rešenja prilagođena specifičnostima njihovih industrija.

A postoje li zamke i pazimo li na njih?

Kao i u većini inovacija, izazovi su nezaobilazni. Pažljiva implementacija i razmatranje izazova čini da se izbegnu potencijalne negativne posledice. Etički izazovi proizilaze iz upotrebe podataka i odluka koje donosi AI. Pitanja poput transparentnosti algoritama, odgovornosti za donošenje odluka i pravednosti u obradi podataka postaju esencijalna. Organizacije moraju pažljivo razmotriti kako će koristiti podatke i obezbediti da njihova upotreba bude u skladu s etičkim standardima.

Posebno u sektorima kao što su zdravstvo i finansije, gde se koriste osetljivi podaci o pacijentima i klijentima, zaštita privatnosti postaje prioritet. Regulative i smernice o privatnosti podataka moraju biti precizno definisane kako bi se izbegle potencijalne zloupotrebe ili neovlašćen pristup podacima.

Bezbednost je ključna briga prilikom integracije RPA i AI. Sistemski napadi, krađa podataka i zloupotreba algoritama mogu ozbiljno ugroziti integritet podataka i poverenje korisnika. Organizacije moraju implementirati ojačane sigurnosne mere, uključujući enkripciju podataka, redovne provere bezbednosti i obuke zaposlenih o potencijalnim pretnjama.

Nedostatak jasnih regulativa može otežati pravilnu integraciju RPA i AI. Organizacije se suočavaju s izazovom pridržavanja različitih pravnih okvira, a nedostatak standardizacije može stvoriti nesigurnost u vezi sa odgovornostima i pravima korisnika.Integracija RPA i AI zahteva stručnjake koji razumeju obe tehnologije.  Zato je važno i kako birate svoje partnere. 

Na sreću, u Srbiji postoje stručnjaci koji ovom tematikom vladaju, zato što rastu i napreduju zajedno sa inovacijama. 

Pažljivo upravljanje ovim izazovima omogućava organizacijama da ostvare pun potencijal integracije RPA i AI, pružajući inovativna rešenja bez kompromitovanja etičkih principa, privatnosti podataka i bezbednosti sistema.