Beyond Business Solutions

Ostvarite pun potencijal poslovanja kroz optimizaciju i integraciju poslovnih procesa u jedinstven ERP sistem

Beyond Business Solution predstavlja skup svih aplikacija i modula Beyond ERP-a koji omogućava ostvarenje punog potencijala poslovanja, standardizovanje procesa na nivou kompanije i optimizaciju poslovnih procesa. 

Na ovaj način stičete kontrolu nad svim poslovnim funkcijama kompanije i ostvarujete transparentnost informacija i poslovanja na jednom mestu. Drugim rečima, potencijal i prilike koje donosi digitalizacija će biti maksimalno iskorišćene.

Transparentno upravljanje svim poslovnim funkcijama omogućava vašoj kompaniji fleksibilno praćenje stalnih promena koje nameće promena tržišta, standarda, zakona i regulativa. Odabirom adekvatnog rešenja i partnera za digitalnu transformaciju, postavljate temelje za uspeh vaše organizacije i za ispunjavanje očekivanja korisnika u digitalnom okruženju.

Beyond Business Solutions omogućava ostvarenje punog potencijala poslovanja, standardizovanjem procesa na nivou kompanije i optimizacijom poslovnih procesa. Na ovaj način stičete kontrolu nad svim poslovnim funkcijama kompanije, ali i ostvarujete transparentnost informacija i poslovanja na jednom mestu, čime se maksimalno koristi potencijal i prilike koji donosi digitalizacija.

Transparentno upravljanje svim poslovnim funkcijama omogućava vašoj kompaniji fleksibilno praćenje stalnih promena koje nameće promena tržišta, standarda, zakona i regulativa. Odabirom adekvatnog rešenja i partnera za digitalnu transformaciju, postavljate temelje za uspeh vaše organizacije i za ispunjavanje očekivanja korisnika u digitalnom okruženju.

Benefiti Beyond Business Solution sistema

 • Povezivanje organizacionih delova u jedan sistem
 • Standardizovanje i integrisanje podatka
 • Rešenja prilagođena za 30 različitih industrija, 500 korisnika i neograničene iznose prometa
 • Skalabilan sistem koji može da se nadograđuje, prati i prilagođava u skladu sa rastom kompanije i menjanjem poslovnih procesa
 • Integracija različitih sistema kao i integracija našeg Beyond ERP rešenja, sa specijalizovanim softverima koji su već u upotrebi u kompaniji
 • Usko specijalizovani add-onovi nad ERP rešenjem koji olakšavaju i ubrzavaju poslovanje
 • Uvezivanje poslovnih funkcija, koje omogućava da se odluke donose na osnovu informacija i podataka sistematizovanih na jednom mestu
 • Omogućava vašoj organizaciji donošenje važnih odluka na vreme, uz poštovanje rokova
 • Intuitivan korisnički interfejs, jednostavno i pregledno okruženje, standardizovan način rada sa programom

Moduli Beyond ERP-a

Povećajte konkurentnost pomoću integrisanih i fleksibilnih poslovnih procesa

U cilju automatizacije poslovanja i ostvarivanja transparentnosti podataka, odabirom modula u skladu sa potrebama vaše kompanije i industrije u kojoj poslujete, određujete nivo složenosti primarnog sistema. Na karakteristikama modularnosti, otvorenosti i sveobuhvatnosti, zasniva se veoma značajna karakteristika našeg ERP-a.

Modul za računovodstvo

Logistički modul koji podržava sve procese u lancu snabdevanja – od planiranja do isporuke robe i utroška u proizvodnji. Integrisan sa ostalim logističkim modulima i računovodstvom daje uvid u celokupan robno-materijalni promet u kompaniji i dobavljača u nabavci. Modul je fleksibilan i omogućava vođenje i upravljanje zalihama po različitim parametrima koji se definišu u zavisnosti od načina poslovanja.

Modul za upravljanje zalihama

Modul podržava procese u lancu snabdevanja – od planiranja prodaje, preko ponude, isporuke, fakturisanja, do naplate potraživanja od kupaca. Daje precizne informacije o ostvarenom prometu po različitim kriterijumima, ostvarenoj marži, razlici u ceni i dr. Ovaj modul podržava razne cenovne uslove i rabatne politike koje omogućavaju kompaniji da se prilagodi promenljivim uslovima tržišta.

HR modul

Centralni modul integralnog ERP sistema u kojem se evidentiraju sve promene i knjiženja iz ostalih modula. Pokrivaju se svi procesi bilansne i vanbilansne evidencije glavne knjige i putem parametarski definisanih šema knjiženja, obezbeđuje se automatsko rasknjižavanje u glavnoj knjizi. Glavna knjiga, pored sintetičke i analitičke evidencije na nivou konta, ima i funkcionalnost praćenje prometa na nivou više analitika. Prate se i obaveze prema dobavljačima, kao i potraživanja od kupaca u posebnim podmodulima sistema.

Modul za osnovna sredstva

Integrisan je sa modulima ljudskih resursa i računovodstvom i finansijama i na taj način omogućava automatizaciju procesa prikupljanja i obrade podataka koji su potrebni za obračun i isplatu ličnih primanja zaposlenih. Osim isplata za redovan rad, obuhvaćene su i druge isplate po raznim osnovama (stimulacije, bolovanja, porodiljska odsustva, regresi, putni troškovi prevoza i sl).

Modul za upravljanje maloprodajom

Pokriva procese obračuna primanja po drugim osnovama (ugovori o delu i sl) i integrisan je sa modulima Ljudski resursi i Računovodstvo i finansije. Obračun ostalih ličnih primanja radi se na osnovu projekata u kojima učestvuju fizička lica, a primenjuju se zakonski propisani doprinosi i porezi. Modul omogućava pripremu naloga za isplatu i elektronsko povezivanje sa e-bankingom, kao i svih potrebnih obrazaca koji se podnose državnim organima. Nakon obračuna i isplate radi se automatsko knjiženje u modulu računovodstva prema unapred definisanim šemama.

Modul za prodaju

Obezbeđuje evidenciju, inventuru i obračun osnovnih sredstava (OS) prema zakonski definisanim propisima. Daje evidenciju o stanju i prometu osnovnih sredstava po mestima na kojima se sredstva nalaze i po ličnim zaduženjima. Sve promene u modulu OS se automatski, preko unapred definisanih šema knjiže u glavnoj knjizi i kontrolingu. Amortizacija osnovnih sredstava radi se po međunarodnim standardima i zakonskim propisima. Velikim brojem izveštaja i analiza, ovaj modul kompaniji omogućava brz uvid u sve promene i stanja OS.

Modul za upravljanje proizvodnjom

Pokriva operativne procese u blagajni, sredstva obezbeđenja plaćanja i druge gotovinske tokove. Integralno je povezan sa drugim modulima i daje informacije o stanju i promenama u novčanim tokovima. Moguće je voditi više blagajni unutar jedne kompanije, u domaćoj ili u drugim valutama. U ovom modulu sve promene relevantne za gotovinske tokove, knjiže se u kartici gotovine. Ove informacije su osnova za izveštavanje u modulu računovodstva, kontrolinga ili finansijskog planiranja.

Modul za nabavku

Pokriva procese planiranja, upravljanja i praćenja proizvodnog procesa i kontrole troškova. Kao takav, on zauzima centralno mesto u ERP sistemu proizvodnih kompanija i integrisan je sa logističkim i finansijskim modulima. Njegovom implementacijom postiže se visok nivo automatizacije procesa u proizvodnji i transparentnost u praćenju. U integraciji sa modulom Kontrolinga, omogućava se obračun svih troškova proizvodnje do nivoa radnog naloga, odnosno proizvoda.

Kontrola kvaliteta

Integracijom sa logističkim i računovodstvenim modulom čini celinu koja obezbeđuje automatizaciju procesa maloprodaje. Pokriva procese, prenos robe iz magacina ili prijem direktno od dobavljača, počevši od definisanja asortimana maloprodaje, preko cenovnika, kanala snadbevanja maloprodajnog objekta, do prodaje krajnjim kupcima. Osim prodaje robe, ovaj modul pokriva i prodaju usluga. Sistem omogućava evidenciju više različitih sredstava plaćanja (kartice, čekovi i sl) kao i lojalti program sa automatskom evidencijom prometa i obračunom popusta.

Beyond Aplikacije

U cilju automatizacije poslovanja i ostvarivanja transparentnosti podataka, odabirom modula u skladu sa potrebama vaše kompanije i industrije u kojoj poslujete, određujete nivo složenosti primarnog sistema. Na karakteristikama modularnosti, otvorenosti i sveobuhvatnosti, zasniva se veoma značajna karakteristika našeg ERP-a.

Aplikacija za maloprodaju (kase)

Logistički modul koji podržava sve procese u lancu snabdevanja – od planiranja do isporuke robe i utroška u proizvodnji. Integrisan sa ostalim logističkim modulima i računovodstvom daje uvid u celokupan robno-materijalni promet u kompaniji i dobavljača u nabavci. Modul je fleksibilan i omogućava vođenje i upravljanje zalihama po različitim parametrima koji se definišu u zavisnosti od načina poslovanja.

Aplikacija za magacinsko poslovanje

Modul podržava procese u lancu snabdevanja – od planiranja prodaje, preko ponude, isporuke, fakturisanja, do naplate potraživanja od kupaca. Daje precizne informacije o ostvarenom prometu po različitim kriterijumima, ostvarenoj marži, razlici u ceni i dr. Ovaj modul podržava razne cenovne uslove i rabatne politike koje omogućavaju kompaniji da se prilagodi promenljivim uslovima tržišta.

Aplikacija za komercijaliste na terenu

Integrisan je sa modulima ljudskih resursa i računovodstvom i finansijama i na taj način omogućava automatizaciju procesa prikupljanja i obrade podataka koji su potrebni za obračun i isplatu ličnih primanja zaposlenih. Osim isplata za redovan rad, obuhvaćene su i druge isplate po raznim osnovama (stimulacije, bolovanja, porodiljska odsustva, regresi, putni troškovi prevoza i sl).

Aplikacija za odobravanje ulaznih dokumenata

Pokriva procese obračuna primanja po drugim osnovama (ugovori o delu i sl) i integrisan je sa modulima Ljudski resursi i Računovodstvo i finansije. Obračun ostalih ličnih primanja radi se na osnovu projekata u kojima učestvuju fizička lica, a primenjuju se zakonski propisani doprinosi i porezi. Modul omogućava pripremu naloga za isplatu i elektronsko povezivanje sa e-bankingom, kao i svih potrebnih obrazaca koji se podnose državnim organima. Nakon obračuna i isplate radi se automatsko knjiženje u modulu računovodstva prema unapred definisanim šemama.

Aplikacija za odobravanje odsustva sa posla

Pokriva operativne procese u blagajni, sredstva obezbeđenja plaćanja i druge gotovinske tokove. Integralno je povezan sa drugim modulima i daje informacije o stanju i promenama u novčanim tokovima. Moguće je voditi više blagajni unutar jedne kompanije, u domaćoj ili u drugim valutama. U ovom modulu sve promene relevantne za gotovinske tokove, knjiže se u kartici gotovine. Ove informacije su osnova za izveštavanje u modulu računovodstva, kontrolinga ili finansijskog planiranja.

Aplikacija za e-commerce

Pokriva procese planiranja, upravljanja i praćenja proizvodnog procesa i kontrole troškova. Kao takav, on zauzima centralno mesto u ERP sistemu proizvodnih kompanija i integrisan je sa logističkim i finansijskim modulima. Njegovom implementacijom postiže se visok nivo automatizacije procesa u proizvodnji i transparentnost u praćenju. U integraciji sa modulom Kontrolinga, omogućava se obračun svih troškova proizvodnje do nivoa radnog naloga, odnosno proizvoda.

BEYOND People

Pokriva operativne procese u blagajni, sredstva obezbeđenja plaćanja i druge gotovinske tokove. Integralno je povezan sa drugim modulima i daje informacije o stanju i promenama u novčanim tokovima. Moguće je voditi više blagajni unutar jedne kompanije, u domaćoj ili u drugim valutama. U ovom modulu sve promene relevantne za gotovinske tokove, knjiže se u kartici gotovine. Ove informacije su osnova za izveštavanje u modulu računovodstva, kontrolinga ili finansijskog planiranja.

Aplikacija za potrebe poslovanja kladionica

Pokriva procese planiranja, upravljanja i praćenja proizvodnog procesa i kontrole troškova. Kao takav, on zauzima centralno mesto u ERP sistemu proizvodnih kompanija i integrisan je sa logističkim i finansijskim modulima. Njegovom implementacijom postiže se visok nivo automatizacije procesa u proizvodnji i transparentnost u praćenju. U integraciji sa modulom Kontrolinga, omogućava se obračun svih troškova proizvodnje do nivoa radnog naloga, odnosno proizvoda.

Tehnologije

1
Postgres
2
DB2
3
Oracle
4
MS SQL
5
Java
6
Spring Boot
7
Elasticsearch
8
Angular
9
Electron
10
NgRx
11
Android
12
PHP

Kompatibilne tehnologije u službi holističkog poslovnog sistema

Cross-technology timovi su usluga koja se posebno ističe u situacijama kada klijent ima softver u jednoj tehnologiji, a želi novi softver u drugoj tehnologiji ili ukoliko postoji zahtev da različiti delovi sistema budu urađeni korišćenjem različitih tehnologija. Kako su pored tehnologije neophodni okruženje i alati koji će podržati proces razvoja, svaki naš projekat ima prilagođen „setup“ u skladu sa potrebama.

Beyond Reports

Donesite odluke koje su bazirane na realnim poslovnim podacima

Beyond Reports rešenje omogućava vizualizaciju poslovnih podataka u realnom vremenu i namenjen je svima koji žele da razumeju svoje proizvode, finansije, klijente, kao i da isprate prodaju kroz ove aspekte poslovanja. Analiza podataka omogućena je kroz korišćenje različitih mogućnosti za vizualizaciju podataka, u alatu koji se koristi za samostalno prilagođavanje izveštaja. Korišćenjem različitih analitičkih modela i formi vizualizacije, razmenjuju se informacije i znanje na svim potrebnim nivoima u organizaciji, pri čemu je omogućeno donošenje pouzdanih i brzih poslovnih odluka, kao i preduzimanje pravovremenih akcija.

Koji su benefiti?

 • Prilagođavanje izveštaja poslovnim potrebama
 • Transformacija poslovnih podataka u moćnu vizalizaciju, kreiranje izračunatih vrednosti, grafičkih i tabelarnih prikaza podataka
 • Jednostavno deljenje izveštaja sa drugim timovima/menadžmentom/kolegama iz tima (PDF, Slika, Excel, CSV, HTML, Štampanje)
 • Brzo i transparentno dobijanje željenih informacija u realnom vremenu
 • Dozvola korisniku za uvid u deo izveštaja, koji odgovara njegovim pravima, odnosno koji je u skladu sa pozicijom u kompaniji
 • Personalizovani pregled izveštaja
 • Ubrzan i olakšan proces odlučivanja
 • Kvalitetnije i inteligentnije poslovne odluke
 • Promena korporativne kulture sa reaktivne na proaktivnu
 • Veća konkurentska prednost proaktivnim praćenjem tržišnih zahteva
 • Poboljšana operativna efikasnost
 • Bolje performanse poslovanja

Koje mogućnosti se pružaju korisnicima?

 • Deljenje i prilagođavanje izveštaja u realnom vremenu
 • Jednostavno podešavanje izveštaja
 • Mogućnost formatiranja izveštaja i dodavanje filtera
 • Integrisan sistem za autorizaciju i autentifikaciju korisnika
 • Ad-hoc i personalizovani izveštaji
 • Grafički izveštaji
 • Jednostavno prebacivanje izveštaja iz grafičkog u tabelarni prikaz izveštaja i obrnuto
 • Deljenje sadržaja izveštaja putem PDF-a, Excel-a, CSV-a, Slike i HTML-a
 • Mogućnost snimanja prilagođenog izveštaja

Koje su funkcionalnosti?

 • Agregiranje, filtriranje, sortiranje, grupisanje podataka koje pomaže pri fokusu na određeni skup podataka
 • Opcije Drill up, down ili drill through koje omogućavaju pregled podataka iz različitih tačaka gledišta
 • Uslovno formatiranje i formatiranje brojeva za isticanje važnih brojeva i trendova u podacima
 • Kreiranje novog polja i podešavanje njegove izračunate vrednosti
 • Izbor između pivot, tabelarnog ili grafičkog prikaza podataka
 • Mogućnost čuvanja podešavanja izveštaja i kreiranje izveštaja koji je u potpunosti prilagođen vašim potrebama
 • Izvoz rezultata analiza podataka i izveštaja u PDF, CSV, Excel, HTML, kao sliku ili u štampanoj verziji